SV

myndig {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
Myndigheten måste bli en auktoritet för vetenskaplig rådgivning och information om livsmedelssäkerhet.
The authority must become the authoritative source of scientific advice and information on food safety issues.
myndig (även: bestämd)
2. juridik
myndig
EU kräver nu en omfattande översyn och en nationell avfallsplan för farligt avfall med enskilda planer för lokala myndigheter.
The EU is now demanding a major overhaul and a national hazardous waste plan with individual local authority plans.

Användningsexempel för "myndig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDen europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP) har blivit myndig och finns till just för dessa nödsituationer.
The ESDP (European Security and Defence Policy) has come of age and exists for these very emergencies.
SwedishDet finns ingen ansvarig eller direkt ledning närvarande som kan förvissa sig om att hasardspelaren är myndig och handlar lagenligt.
There is no responsible or immediate management present to ensure that the gambler is of age and acting legally.
SwedishLåt mig tillägga att vi har fått veta att en ung iranska, som anklagades för att ha begått ett brott innan hon var myndig, nu har avrättats.
I would like to add that we have been informed that a young woman in Iran, who was accused of having committed a crime when she was a minor, has now been executed.
SwedishVi kanske kunde ställa till med ett födelsedagskalas för frågan på 21-årsdagen när den uppnår myndig ålder, eftersom handläggningen verkar ta så oerhört lång tid.
I wonder whether we could consider having a birthday party for the question on its 21st anniversary when it comes of age, because it appears to be proceeding exceedingly slowly.
SwedishJag kanske måste tala med myndig röst och svära en högtidlig ed.
I do not know how these allegations began, that what we are trying to introduce is the American class action; maybe I need to speak ex cathedra and make a solemn oath.
SwedishTillsammans med stadgan för parlamentets ledamöter och det mycket positiva resultatet av konventet visar den stadga vi håller på att behandla att Europeiska unionen har uppnått myndig ålder.
The Statute we are dealing with, taken together with the Statute of Members of Parliament and with the very positive outcome of the Convention, indicates a coming-of-age for the European Union.

Synonymer (svenska) till "myndighet":

myndighet
Swedish