"muskler" - Engelsk översättning

SV

"muskler" på engelska

EN

SV muskler
volume_up
{pluralis}

1. slang

muskler (även: styrka, kraft, nötkött, biff)
volume_up
beef {substantiv}
Det vi verkligen vill ha med Indien är mycket mer - jag säger inte kött - muskler i våra förbindelser, och mycket mer substans.
What we really want with India is a lot more - I will not say beef - muscle in our relationship and a lot more substance to it.
Nåväl, genom att för tredje gången ingripa i detta ärende om nötkött, som ingen vill veta av efter mediachockerna vi känner till, tränar vi alltså våra lagstiftande och normgivande muskler.
In addressing for a third time this beef issue that no one wants to handle after all the media hype we know about, we are flexing our legislative and regulatory muscles!

2. annat

muskler (även: sylta, muskelstyrka)
volume_up
brawn {substantiv}
Det är något för småungar som jämför sina muskler på lekplatsen, inte för medborgarna.
That is for the little boys who compare their brawn in the playground, but not for the citizens.
Och hur kan man bekämpa korruptionen i en ekonomi som omvandlar allt till varor och där allt kan köpas och säljas, såväl muskler som hjärnor och samveten?
How, then, can we combat corruption in an economy that turns everything into a commodity and where anything can be bought and sold, be it brains, brawn or conscience?

Användningsexempel för "muskler" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishVi vet nu att det inte bara är själen utan även Europas hjärta och muskler.
We now know that it is not only the soul, but the heart and muscles of Europe.
SwedishMed de grundläggande rättigheterna är det som med muskler: De som inte används förtvinar.
Fundamental rights are like muscles: if they are not used, they waste away.
SwedishOch i den här strukturen ser ni två rosaaktiga lager, som består av muskler.
And within this structure, you see these two pinkish layers, which are actually the muscle.
SwedishDet är viktigt att Europeiska unionen visar sina muskler och står emot det grundlösa intrånget.
It is important that the European Union flex its muscles in resisting that unwarranted intrusion.
SwedishVarför tar denna långt mer betydande minoritet inte tag i saken och använder dess politiska muskler?
Why does this far more substantial minority not make a move to exercise its political muscle?
SwedishFör oss handlar det inte om någon sorts revolution eller om att visa våra muskler för skojs skull.
For us, it is not about indulging in some sort of revolution or showing our biceps just for fun.
SwedishDet är ju uppenbart att vi där också har visat våra " ekonomiska muskler" för att sätta press på regimen.
It is clear that we have also shown our economic muscle there to put pressure on the regime.
SwedishDet är ju uppenbart att vi där också har visat våra " ekonomiska muskler " för att sätta press på regimen.
It is clear that we have also shown our economic muscle there to put pressure on the regime.
SwedishEU bör utnyttja denna chans att spänna sina muskler.
The European Union has the opportunity of flexing its muscle, and it is therefore high time it did.
SwedishOrdförandeskapet är bara ett halvår långt, och varje ordförandeskap vill gärna visa sina politiska muskler.
The presidency's term is only six months and every presidency is keen to flex its political muscles.
SwedishOrdförandeskapet är bara ett halvår långt, och varje ordförandeskap vill gärna visa sina politiska muskler.
The presidency' s term is only six months and every presidency is keen to flex its political muscles.
SwedishFör oss handlar dessa frågor inte om prestige, och det handlar inte om att spänna våra muskler eller om fåfänga.
For us, these issues are not a matter of prestige, and are not about flexing our muscles or vanity.
SwedishDet är samma skelett som man nu håller på att omsluta med muskler.
We are hanging flesh on the same skeleton.
SwedishVi behöver europeiska muskler för att ta itu med detta också.
We need European muscle to deal with this, too.
SwedishVi har spänt våra muskler och därmed stärkt parlamentet; nu måste kommissionen vinna vårt förtroende.
We have flexed our muscles and in doing so we have strengthened Parliament, now the Commission must earn our trust.
SwedishMan behöver proteiner för muskler, återhämtning.
You need proteins for muscles, recovery.
SwedishDu kan vända dig till mig om du har ont i muskler och leder, andra smärtor, stress, alkohol och drogfrågor, könssjukdomar mm.
You can contact me if you have sore muscles and joints, other pain, stress, alcohol and drug issues, STDs and more.
SwedishPaul-Valéry sade att inte ens Sisyfos utförde ett meningslöst arbete när han rullade sin sten, eftersom han tränade sina muskler.
Paul-Valéry said that even Sisyphus, in rolling his stone, was not working in vain since he was flexing his muscles.
SwedishMan säger: mer internkontroll, starkare chefsansvar, effektivare och mer sluten byråkrati med mer muskler.
The talk is of more internal monitoring, increased management responsibility and a more efficient and cohesive bureaucracy with more muscle.
SwedishNu måste EU visa sina utrikespolitiska muskler och vidta tydliga åtgärder för nedtrappning och demokratisering av Libyen.
The EU must now reveal its foreign policy muscles and take clear steps towards de-escalation and the democratisation of Libya.