SV

montering {utrum}

volume_up
2. näringsliv
montering
Utveckling och montering av vingar för högteknologiska flygplan - som Airbus gör i Bremen där jag bor - kräver särskilda kunskaper.
Developing and assembling the wings for high-tech aircraft - which is what Airbus does in Bremen, where I live - calls for special skills.
3. konstruktion
montering (även: hopsättning)
some assembly required

Användningsexempel för "montering" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMontering i efterhand av backspeglar på tunga lastbilar (omröstning)
Retrofitting of mirrors to heavy goods vehicles (vote)
SwedishDe måste uppfylla reglerna för montering av bilbälten.
They must be compatible with the installation of safety belts.
SwedishKommissionen godkänner också ändringsförslagen 3 och 12 för att montering i efterhand skall vara möjligt på gamla fordon.
The Commission also accepts Amendments Nos 3 and 12, which would permit the retrofitting of older motorcycles.
SwedishUtveckling och montering av vingar för högteknologiska flygplan - som Airbus gör i Bremen där jag bor - kräver särskilda kunskaper.
Developing and assembling the wings for high-tech aircraft - which is what Airbus does in Bremen, where I live - calls for special skills.
SwedishDessutom skapar en obligatorisk montering av hastighetsmätare på alla aktuella fordon skalfördelar som även gagnar konsumenterna.
In addition, the compulsory fitting of a speedometer in all these vehicles will yield economies of scale which will benefit consumers as well.
Swedishviss montering krävs
SwedishJag kan ha fel - ni får rätta mig, herr kommissionär - men jag har inte kunnat hitta några föreskrifter om obligatorisk montering av säkerhetsbälten.
I may be wrong - Commissioner, you may be able to tell me this - but I could not find in here any provision for mandatory fitting of seat belts.
SwedishJag röstar därför för detta förslag till direktiv om montering, placering, manövrering och märkning av manöverorgan på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul.
I am therefore voting for this proposal for a directive on the installation, operation and identification of the controls of wheeled agricultural or forestry tractors.
SwedishTjänstedirektivet omfattar sektorer såsom byggnadsindustrin, affärstjänster, montering och installation, handel och distribution samt resor och fritidstjänster.
The Services Directive covers such sectors as the construction industry, business services, fitting and installation, trade and distribution, and travel and leisure services.
SwedishAnser kommissionen att Volvofabriken, som producerar lastbilshytter för vidare montering till färdiga lastbilar, producerar en färdig vara eller en delprodukt till en lastbil?
Does the Commission consider that this Volvo factory, which makes cabs for subsequent installation on completed lorries, is producing finished goods, or parts of lorries?
SwedishDetta är en fråga som skulle kunna ge upphov till en bred diskussion, liksom begreppet bruksmodell utifrån vad som är struktur eller montering, men inte en substans eller bestämt förfarande.
This is an issue that could lead to a lengthy discussion, as could the definition of the utility model based on a structure or configuration but not on a substance or specific procedure.

Synonymer (svenska) till "montering":

montering
Swedish