"misshandel" - Engelsk översättning

SV

"misshandel" på engelska

SV misshandel
volume_up
{utrum}

1. allmänt

misshandel
volume_up
ill treatment {substantiv}
Vi fruktar att de under häktningstiden utsätts för misshandel.
We fear that they have been subjected to ill-treatment during their detention.
Dessutom har det förekommit mycket allvarliga klagomål om våld, misshandel och tortyr.
There have, furthermore, been very serious complaints of violence, ill-treatment and torture.
Detta är avsiktlig exploatering och misshandel av djur och bör också beaktas.
This is deliberate exploitation and ill-treatment of animals and should be taken into account as well.
misshandel (även: omild behandling)
volume_up
maltreatment {substantiv}
Misshandel av fredligt demonstrerande människor får aldrig accepteras.
Maltreatment of peaceful demonstrators can never be accepted.
Tortyr och misshandel förekommer fortfarande ofta, särskilt på polisstationer och i fängelser.
Torture and maltreatment are still rife, particularly in police stations and prisons.
I den ryska armén försiggår misshandel och förnedring, vilket driver många unga människor i döden.
The maltreatment and humiliation of young people in the Russian army is driving many of them to suicide.
misshandel (även: kalabalik)
volume_up
mayhem {substantiv}
Låt er därför inte luras av enkla tillkännagivanden om fredsåtaganden från dem vars varumärke är dubbelspel och misshandel.
Therefore, do not be taken in by mere proclamations of commitments to peace by those whose stock in trade is duplicity and mayhem!
misshandel (även: missbruk, felaktig användning)
volume_up
misuse {substantiv}
Naturligtvis måste vi stoppa människosmuggling och förhindra att asylsystemet missbrukas, men vi kan inte skicka tillbaka flyktingar till tortyr eller misshandel.
Naturally, we must put an end to human smuggling and prevent the asylum system from being misused, but we cannot send refugees back to be tortured or ill-treated.
misshandel (även: angrepp, överfall, anfall, övergrepp)
volume_up
assault {substantiv}
I mitt land ökar antalet fall av misshandel, varav endast drygt 20 procent klaras upp.
In my country, the number of cases of assault is increasing, and barely 20 per cent of these cases are solved.
Det handlar om fysisk misshandel och kränkningar skrivna på banderoller vid ett idrottsevenemang.
The incidents involved physical assaults and offensive insults written on banners at a sporting event.
assault and battery

2. juridik

misshandel
volume_up
battery {substantiv}
assault and battery
Det finns säkra bevis för omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter, t.ex. summariska avrättningar, tortyr, våldtäkter och annan kvinnomisshandel, misshandel av fångar etc.
There is strong evidence that human rights are extensively violated, e. g. summary executions, torture, rape and other harassment of women, assault and battery of prisoners, etc.

Synonymer (svenska) till "misshandel":

misshandel
Swedish

Användningsexempel för "misshandel" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishMissbruk, medicinska problem, social misär, misshandel, allt detta är välkänt.
Addiction, medical problems, social misery, abuse, all these things are well known.
SwedishFöljderna blir fysisk och psykisk misshandel, sexuellt utnyttjande, mord.
What follows is physical and mental mistreatment, sexual exploitation, homicide.
SwedishOm flickan inte arbetar tillräckligt får hon utstå en stor mängd misshandel.
If the girl does not work enough, she suffers a torrent of physical abuse.
SwedishMisshandel av krigsfångar är dessutom ett allvarligt brott mot folkrätten.
Mistreating prisoners of war is an even more serious violation of international law.
SwedishDe måste sluta att använda hot, misshandel, våld, terrorism och dödande.
They have to stop any use of threats, abuse, violence, terrorism and killing.
SwedishKristna utsätts för en kampanj med förföljelse, förödmjukelse, misshandel och mord.
Christians are being subjected to a campaign of persecution, humiliation, abuse and murder.
SwedishVi är skyldiga att fastställa om misshandel och tortyr har förekommit i hela Europa.
We have a duty to ascertain whether abuse and torture have been committed throughout Europe.
SwedishDet finns andra grupper som är inblandade i paramilitär verksamhet, misshandel och skottlossning.
There are other groups involved in paramilitary activities, beatings and shootings.
SwedishVi får ständigt information om förföljelse av kristna, tortyr eller misshandel av präster, t.ex.
We continually receive information about the persecution of Christians.
SwedishMisshandel, fängslanden, tvångsarbete och slavhandel äger rum.
There is illtreatment, imprisonment, enforced labour and slave trading.
SwedishMen det finns fortfarande inga rapporter om fångvaktare eller poliser som åtalats för misshandel.
Still, however, there are no reports of prison guards or police being prosecuted for abuse.
SwedishGivetvis tolererar inte unionen tortyr och misshandel av fångar.
Naturally, the EU does not tolerate torture and abuse of prisoners.
SwedishAlkohol uppskattas vara den bakomliggande orsaken i 16 procent av fallen av misshandel och vanvård av barn.
Alcohol is estimated to be the causal factor in 16% of cases of child abuse and neglect.
SwedishDet är omänskligt av oss att skicka tillbaka folk till vad som skulle innebära tortyr, fysisk misshandel och död.
It is inhuman for us to send people back to face torture, physical abuse and death.
SwedishMånga löper hög risk att utsättas för våld och misshandel, vilket är allas vår angelägenhet.
Many run a high risk of being exposed to violence and abuse, something that is the concern of all of us.
SwedishFlera gånger har det rapporterats om mord och om hemsk misshandel och förnedring av fångarna.
There are numerous reports of the murder and of the most dreadful abuse and humiliation of the detainees.
SwedishAvslutningsvis, när det gäller misshandel och maffians inflytande.
Finally, violence, prostitution, the grip of the Mafia.
SwedishDet handlar om fysisk misshandel och kränkningar skrivna på banderoller vid ett idrottsevenemang.
The incidents involved physical assaults and offensive insults written on banners at a sporting event.
SwedishDe utsätts dagligen för misshandel och tortyr och nekas tillräckligt med mat och sjukvård.
They are being subjected daily to mistreatment and torture and are being denied adequate food and health care.
SwedishNär tibetanerna har förvisats till Kina fängslas de och utsätts för otroligt grym misshandel.
These Tibetans are imprisoned and subjected to unbelievably cruel abuse after having been deported to China.