"miniatyr" - Engelsk översättning

SV

"miniatyr" på engelska

SV

miniatyr {utrum}

volume_up
miniatyr
Därför finns det sådana som säger att Belgien är ett Europa i miniatyr.
There are some who therefore say that Belgium is Europe in miniature.
Jag tror inte på ett EU i miniatyr, inte heller på ett delat EU som rör sig med olika hastighet mot samma mål.
I do not believe in a miniature Europe, nor in a multi-speed, divided Europe.
När han kom tillbaka hem såg han en miniatyr av ställningen, femton centimeter hög, på sitt skrivbord.
But when he got back home, he saw a miniature of the scaffolding six inches high, on his study table.

Användningsexempel för "miniatyr" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDärför finns det sådana som säger att Belgien är ett Europa i miniatyr.
There are some who therefore say that Belgium is Europe in miniature.
SwedishVi glömmer väldigt ofta bort att EU inte längre är ett ” Europa i miniatyr ”.
Very often we forget that now our Europe is not the ‘’.
SwedishVi glömmer väldigt ofta bort att EU inte längre är ett ”Europa i miniatyr”.
Very often we forget that now our Europe is not the ‘’.
SwedishJag tror inte på ett EU i miniatyr, inte heller på ett delat EU som rör sig med olika hastighet mot samma mål.
I do not believe in a miniature Europe, nor in a multi-speed, divided Europe.
SwedishFör muspekaren över den miniatyr som du vill ta bort.
To remove a specific thumbnail, hover over an image with your mouse.
SwedishNär han kom tillbaka hem såg han en miniatyr av ställningen, femton centimeter hög, på sitt skrivbord.
But when he got back home, he saw a miniature of the scaffolding six inches high, on his study table.
SwedishStockholmsmötet var som ett Nicemöte i miniatyr, utan gräl.
Stockholm was like a mini Nice, without the squabbles.
SwedishÖppna en webbplats genom att klicka på en miniatyr.
SwedishVi lägger ihop dessa blad, med njurcellerna, och så ser ni dessa njurar i miniatyr, som vi har konstruerat.
So, we stack these wafers together, using the kidney cells. ~~~ And then you can see these miniature kidneys that we've engineered.
SwedishEtt sorts Nato i miniatyr håller på att utvecklas.
SwedishBelgien är ett EU i miniatyr.
Belgium is a microcosm of the entire European Union.
SwedishEfter krigen mot turkarna uppstod något man skulle kunna beskriva som ett Europa i miniatyr i Vojvodina och det var framgångsrikt.
   – Mr President, following the wars against the Turks, something one could describe as Europe in miniature came into being in Vojvodina and flourished.
SwedishFöre detta jugoslaviska republiken Makedonien (FYROM) är i själva verket en miniatyr av det tidigare Jugoslavien.
In essence, FYROM is a miniature version of the former Yugoslavia, regardless of where one or another minority holds supremacy.
SwedishJag anar att detta, i miniatyr, kan vara ett i en mycket större serie problem som vi kommer att få vara med om i unionen inom en inte alltför avlägsen framtid.
I suspect that in microcosm this may be one of a much larger series of problems that we shall be experiencing in the Union in the not-too-distant future.
SwedishInte ett stängt EU, inte heller ett litet EU i miniatyr, utan ett stort, utvidgat EU som är kapabelt att skapa globalisering, i stället för att lida av dess följder.
Not a closed Europe, nor a small, miniature Europe, but a great, enlarged Europe that is capable of shaping globalisation, instead of suffering the consequences of it.
SwedishJag anser att vi måste ta Nigeria på allvar inom ramen för AVS och att vi noga måste följa vad som händer i detta stora land, eftersom det är ett slags Afrika i miniatyr.
I believe that we must take Nigeria seriously in the context of the ACP and that we must closely monitor what is happening in this large country, because it is a kind of Africa in miniature.
SwedishSå DNA kommer in i produktionslinan från den vänstra sidan, och den stöter på denna ansamling, dessa biokemiska maskiner i miniatyr, som drar isär DNA-strängen och gör en exakt kopia.
So DNA's entering the production line from the left-hand side, and it hits this collection, these miniature biochemical machines, that are pulling apart the DNA strand and making an exact copy.

Synonymer (svenska) till "miniatyr":

miniatyr
Swedish