"mini" - Engelsk översättning

SV

"mini" på engelska

EN
EN

"mini" på svenska

volume_up
mini {substantiv}
SV

mini {adjektiv}

volume_up
EN

mini {adjektiv}

volume_up
mini (även: midget)
President Putin calls neighbouring Dagestan a ‘mini Iraq on Russia’s doorstep’.
President Putin kallar Dagestan som ligger intill för ett ”mini-Irak på tröskeln till Ryssland”.
We take the pictures of those mini-Big Bangs inside detectors.
Vi tar bilder av dessa mini-Big Bangs inuti detektorerna.
It's about the size of a mini marshmallow.
Den är ungefär lika stor som en mini-marshmellow.
mini (även: thumbnail)
Stockholm was like a mini Nice, without the squabbles.
Stockholmsmötet var som ett Nicemöte i miniatyr, utan gräl.

Användningsexempel för "mini" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishFörra veckan höll jag, så att säga, en egen turné och mini-toppmöte i Berlin.
Last week I was engaged in my own tour and mini-summit, as it were, in Berlin.
SwedishJag tar Berettan, en CZ, ett hölster och en Mini-14, sen är det bra.
I'll take the Beretta, the CZ, an ankle holster, add the mini 14 and I'm done.
SwedishPresident Putin kallar Dagestan som ligger intill för ett ”mini-Irak på tröskeln till Ryssland”.
President Putin calls neighbouring Dagestan a ‘mini Iraq on Russia’s doorstep’.
SwedishNär det gäller kostvanor har Europeiska kommissionen en mycket bra webbplats, ”EU Mini-chefs”.
As far as eating is concerned, the European Commission has a very good EU MiniChefs website.
SwedishDärutöver skulle jag vilja fråga er om den ”mini-Dublingrupp” som skall inrättas i Ankara.
As a supplementary, I should like to ask you about the 'small Dublin group' to be set up in Ankara.
SwedishLåt mig slutligen helt kort säga något om ”mini-atombomberna”.
Finally, and very briefly, let me say something about ‘mini-nukes’.
SwedishLåt mig slutligen helt kort säga något om ” mini-atombomberna ”.
Signature of the supplementary protocol must become the norm.
SwedishVarför åtnjuter katalanskan en mini-status som erkänt språk och varför gör inte baskiskan det?
Why does Catalan enjoy minor status as a recognised language and why can Basque not have the same status?
SwedishVi tar bilder av dessa mini-Big Bangs inuti detektorerna.
We take the pictures of those mini-Big Bangs inside detectors.
SwedishJag skulle bara vilja veta om frågan i så fall kommer att sättas upp på föredragningslistan till mini-sessionen.
I would simply like to know whether it will therefore be put on the agenda of the mini-session.
SwedishHan sade att även vi är ansvariga för mini-kärnvapenkriget eftersom vi uppmanade till agerande på Balkan.
He has said that we, too, are partly responsible for the mini nuclear war because we called for action in the Balkans.
Swedishjättebil, stor nog att få plats med en Mini i bakluckan.
People are paying full price for both, and the only thing they have in common is that they don't have anything in common.
SwedishDen är ungefär lika stor som en mini-marshmellow.
SwedishUnder tiden måste 78 miljoner europeer leva på gränsen till fattigdom med tillfälliga arbeten, 1 euro-jobb och mini-jobb.
Meanwhile, 78 million Europeans have to live on the poverty line with temporary work, 1-euro jobs and mini-jobs.
SwedishRuger, Mini-14, 2. 23 Kaliber.
SwedishSamtidigt är det viktigt att bibehålla USA: s fortsatta engagemang, och vi vill inte att EU utvecklar ett parallellt mini-Nato.
At the same time, it is important to retain the United States's continued commitment, and we do not want the EU to develop a parallel mini NATO.
SwedishFör vår del föreslår vi en debatt om Tjetjenien med utgångspunkt i en resolution vid mini-sammanträdesperioden om 14 dagar.
For our part, we propose that there be a debate on Chechnya, on the basis of a resolution, at the mini part-session, that is to say in a fortnight's time.
SwedishJag själv, ni i parlamentet och, förhoppningsvis, alla som är här i dag kommer alltid att förkasta den trångsynta, nationalistiska visionen om ett mini-EU.
I myself, you in this House, and, I hope, all here today will always reject the narrow, nationalistic vision of a mini Europe.
SwedishVi vill därför inte hålla en debatt om Tjetjenien utan en resolution och föreslår att vi gör det, med en resolution, vid mini-sammanträdesperioden.
We do not therefore wish to debate Chechnya without a resolution and propose that we do so at the mini part-session, with a resolution.
SwedishDet mini-toppmöte med tre länder som avhölls en timme före det informella mötet med de femton visade att också Europa drabbades av ett ras.
The three-sided mini-summit, held an hour before the informal Summit of the Fifteen, was a demonstration of the collapse that has also hit Europe.

Synonymer (svenska) till "mini":

mini
Swedish

Synonymer (engelska) till "mini":

mini
English