"mineralvatten" - Engelsk översättning

SV

"mineralvatten" på engelska

SV

mineralvatten {neutrum}

volume_up
mineralvatten
I EU:s dokument om mineralvatten fastställs en europeisk standard för naturligt mineralvatten.
The EU mineral water document specifies a Europe-wide standard on natural mineral water.
Bromat borde således inte kunna finnas i naturligt mineralvatten.
It should thus not be possible for bromate to be found in natural mineral water.
Särskilda regler anges också för saluförande av naturligt mineralvatten.
Specific rules for supplying the market with mineral water are also laid down in the guidelines.
mineralvatten

Användningsexempel för "mineralvatten" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishBromat borde således inte kunna finnas i naturligt mineralvatten.
It should thus not be possible for bromate to be found in natural mineral water.
SwedishI EU:s dokument om mineralvatten fastställs en europeisk standard för naturligt mineralvatten.
The EU mineral water document specifies a Europe-wide standard on natural mineral water.
SwedishHär finns också mineralvatten från 900 naturliga källor (ett världsrekord).
A record 900 natural springs have also ensured that the country produces plenty of mineral water.
SwedishSärskilda regler anges också för saluförande av naturligt mineralvatten.
Specific rules for supplying the market with mineral water are also laid down in the guidelines.
SwedishAlkoholfritt vin eller mineralvatten serveras alltid till den som så önskar.
Non-alcoholic wine or mineral water will be served.
SwedishI USA kostar bensin mindre än mineralvatten på flaska.
In the United States petrol costs less than bottled mineral water.
SwedishUtvinning och saluförande av naturliga mineralvatten (omarbetning) (
SwedishVåra prisade georgiska viner och mineralvatten - viktiga inkomstkällor - är nu förbjudna på den ryska marknaden.
Our prized Georgian wines and mineral water - major sources of revenue - are now banned from the Russian market.
SwedishFör mineralvatten har vi lyckats införa vår definition som är striktare än Förenta staternas bredare.
For mineral water, we have been able to impose our definition, which is stricter than the wide definition in the United States.
SwedishKan man få en mineralvatten med lime?
SwedishI fallet med en världsproducerande tillverkare av mineralvatten i Belgien har vi visserligen även sett vilken makt de kvinnliga konsumenterna har.
However, we saw the power of women consumers In the case of a worldwide mineral water producer in Belgium.
SwedishTänk på alla de flaskor mineralvatten, Perrier, Apolinaris, San Pellegrino, och allt vad de heter, som skickas över hela världen.
Just think of all the bottles of mineral water, Perrier, Apolinaris, San Pellegrino or what you will, that are shipped all over the world.
Swedish Mineralvatten, tack.
SwedishOm man kan sälja en flaska mineralvatten i Storbritannien bör man få lov att sälja samma vatten i Frankrike, Tyskland eller Italien och tvärtom.
If you can sell a bottle of mineral water in the UK, you should be allowed to sell the same water in France, Germany or Italy and vice versa.
SwedishVad gäller naturligt mineralvatten får detta enligt direktivet om naturligt mineralvatten inte desinficeras, och jag hänvisar här till artikel 4.
As far as natural mineral water is concerned, disinfection is prohibited under the directive on natural mineral water, and I refer here to article 4.
SwedishNaturligt mineralvatten och källvatten omfattas av direktiv 80/777, som är direktivet om naturligt mineralvatten och som ändrats genom direktiv 96/70.
Natural mineral water and spring water are covered by Directive 80/777, the directive on natural mineral water that was amended by Directive 96/70.
SwedishFör det första, vad avser bromat, har vi rapporter och information om minst åtta märken för mineralvatten som överstiger den kända gränsen om 10 mg / kg.
Firstly, as regards Bromine ions, we have reports and information on at least eight makes of bottled water which exceed the well known 10mg/ kg.
SwedishI direktivet fastställs villkoren för att naturligt mineralvatten ska kunna erkänns som sådant och regler för hur källorna får utnyttjas.
This regulation determines the conditions under which natural mineral water is to be recognised as such and lays down guidelines for the use of mineral water sources.
SwedishNaturligt mineralvatten och källvatten omfattas av direktiv 80 / 777, som är direktivet om naturligt mineralvatten och som ändrats genom direktiv 96 / 70.
Natural mineral water and spring water are covered by Directive 80/ 777, the directive on natural mineral water that was amended by Directive 96/ 70.

Synonymer (svenska) till "mineralvatten":

mineralvatten