"mineralolja" - Engelsk översättning

SV

"mineralolja" på engelska

SV

mineralolja {utrum}

volume_up
mineralolja
Man införde punktskatt på bränslen och mineralolja 1992.
Excise duty was introduced for fuel, mineral oil, in 1992.
I Europeiska unionen har vi fastslagit minimiskattesatser för fordonsskatt och skatt på mineralolja.
As a European Union, we have set minimum rates of taxation for motor vehicle and mineral oil.
Dessa utsläpp kan dock minskas betydligt om syntetisk olja används för smörjning av motorn i stället för mineralolja.
These emissions can be significantly reduced, however, if synthetic oil is used for lubricating the engine instead of mineral oil.

Användningsexempel för "mineralolja" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishI Europeiska unionen har vi fastslagit minimiskattesatser för fordonsskatt och skatt på mineralolja.
As a European Union, we have set minimum rates of taxation for motor vehicle and mineral oil.
SwedishMan införde punktskatt på bränslen och mineralolja 1992.
Excise duty was introduced for fuel, mineral oil, in 1992.
SwedishDessa utsläpp kan dock minskas betydligt om syntetisk olja används för smörjning av motorn i stället för mineralolja.
These emissions can be significantly reduced, however, if synthetic oil is used for lubricating the engine instead of mineral oil.
SwedishHela frågan om punktbeskattning, oavsett om det är på mineralolja, tobak eller alkohol, är en fråga som parlamentet måste ta itu med.
The whole question of excise duty, whether it be on mineral oil, tobacco or alcohol is one which this Parliament must face up to.
SwedishVi har gemensamt röstat för betänkandet, eftersom vi anser att det är viktigt att man hittar alternativa energikällor till mineralolja.
We have together voted in favour of the report, for we think it important that alternative energy sources to mineral oil be found.
Swedish(DA)Vi har gemensamt röstat för betänkandet, eftersom vi anser att det är viktigt att man hittar alternativa energikällor till mineralolja.
- (DA) We have together voted in favour of the report, for we think it important that alternative energy sources to mineral oil be found.
SwedishNu är det så att biobränslen skattemässigt räknas som mineralolja på grund av sin egen andel kolväten och en nödvändig uppblandning med mineralolja.
Because they contain a proportion of carbon dioxide and need to be mixed with petroleum, biofuels are currently subject to the duty levied on petroleum products.
SwedishPå sikt bör Slovakien i ökande utsträckning förtjäna sina pengar på de områden av näringslivet som inte har något att göra med förädling av mineralolja eller vapenproduktion.
In the long term, Slovakia should earn an ever-increasing amount of its foreign currency from economic sectors that have nothing to do with the processing of oil, or weapons production.