"mineral" - Engelsk översättning

SV

"mineral" på engelska

EN
EN
EN

"mineral" på svenska

volume_up
mineral {substantiv}
SV
volume_up
miner {substantiv}
SV

mineral {utrum}

volume_up
1. geologi
mineral
Uzbekistan har mycket stora mineral- och gastillgångar, som är dåligt exploaterade.
The country has substantial mineral and gas resources that are underexploited.
Sustainable mineral resources within EU ConferenceSwedishPresidencyof the EuropeanUnionDr
Sustainable mineral resources within EU ConferenceSwedishPresidencyof the EuropeanUnionDr
Jag läser inriktningen hållbar mineral- och metallutvinning och kommer ursprungligen från Arjeplog.
I am 23 years old, reading orientation sustainable mineral and metal extraction and is originally from Arjeplog.
EN

mineral {substantiv}

volume_up
1. geologi
mineral
The country has substantial mineral and gas resources that are underexploited.
Uzbekistan har mycket stora mineral- och gastillgångar, som är dåligt exploaterade.
Sustainable mineral resources within EU ConferenceSwedishPresidencyof the EuropeanUnionDr
Sustainable mineral resources within EU ConferenceSwedishPresidencyof the EuropeanUnionDr
I am 23 years old, reading orientation sustainable mineral and metal extraction and is originally from Arjeplog.
Jag läser inriktningen hållbar mineral- och metallutvinning och kommer ursprungligen från Arjeplog.
2. annat
mineral
The country has substantial mineral and gas resources that are underexploited.
Uzbekistan har mycket stora mineral- och gastillgångar, som är dåligt exploaterade.
Sustainable mineral resources within EU ConferenceSwedishPresidencyof the EuropeanUnionDr
Sustainable mineral resources within EU ConferenceSwedishPresidencyof the EuropeanUnionDr
I am 23 years old, reading orientation sustainable mineral and metal extraction and is originally from Arjeplog.
Jag läser inriktningen hållbar mineral- och metallutvinning och kommer ursprungligen från Arjeplog.

Användningsexempel för "mineral" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDe nordiska länderna har stora tillgångar av metaller och mineral i berggrunden.
The Nordic countries have large reserves of metals and minerals in the bedrock.
SwedishUzbekistan har mycket stora mineral- och gastillgångar, som är dåligt exploaterade.
The country has substantial mineral and gas resources that are underexploited.
SwedishIMP samarbetar med ledande företag inom mineral och metallurgisk industri.
SPE cooperates with leading companies in the mining and metallurgical industries.
SwedishI dagsläget är arbetsmarknaden mycket god inom mineral- och gruvsektorn.
In the current situation is very good employment in the minerals and mining sector.
SwedishDet kan t.ex. inte vara meningen att varje lass mineral skall analyseras för sig.
It cannot, for example, be the intention that every load of minerals be analysed individually.
SwedishSustainable mineral resources within EU ConferenceSwedishPresidencyof the EuropeanUnionDr
Sustainable mineral resources within EU ConferenceSwedishPresidencyof the EuropeanUnionDr
SwedishInriktningen Malm & Mineral inom Naturresursteknik handlar om att hitta naturens egna skatter.
The focus Ores & Minerals in Natural Resources Engineering is to find nature's treasures.
SwedishLars Gunneriusson - Hållbar mineral och metallutvinnning
Lars Gunneriusson - Sustainable Minerals and Metal Processing
SwedishMen Kina behöver mineral, olja, marknader, vatten och mark.
Yet China needs minerals, oil, markets, water and land.
SwedishJag läser inriktningen hållbar mineral- och metallutvinning och kommer ursprungligen från Arjeplog.
I am 23 years old, reading orientation sustainable mineral and metal extraction and is originally from Arjeplog.
SwedishSveMin är en närings- och arbetsgivarpolitisk förening för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige.
SveMin is a business and employers' political association for mines, minerals and metal producers in Sweden.
SwedishGuinea har avsevärda mineral- och oljetillgångar som skulle kunna göra landet till en av Afrikas mest välmående nationer.
Substantial mineral and oil resources could make Guinea one of Africa's most prosperous nations.
SwedishMetaller och mineral är naturresurser som är en förutsättning för en hållbar utveckling av vårt samhälle.
Metals and minerals are natural resources that are indispensable for the sustainable development of our society.
SwedishInkluderar malmgeologi, geofysiska och petrofysiska metoder för prospektering, mineral ekonomi och utvärdering.
Includes ore geology, geophysical and petrophysical exploration methods, mineral economy and deposit evaluation.
Swedishförnyelsebara bränslen, mineral-, metall- eller pappersprodukter.
We grant a broad range of skills and the potential for future work in the production of renewable fuels, minerals, metal or paper products.
SwedishProgramöversikt Malm & Mineral
SwedishOlof Martinsson - Malm och mineral
SwedishDen stora globala efterfrågan på mineral, metaller och förädlade mineralprodukter gör att den framtida arbetsmarknaden ser mycket ljus ut.
The large global demand for minerals, metals and refined mineral products makes the future labour market very bright.
SwedishVR, Formas, SSF, VINNOVA, KAW, Boliden Mineral, LKAB, Jernkontoret,   Energimyndigheten, SIDA, Kempestiftelserna, CAMM och Bio4Energy.
VR, Formas, SSF, VINNOVA, KAW, Boliden Mineral, LKAB, MII, Energy Agency, SIDA, the Kempe Foundations, Camm and Bio4Energy.
SwedishGlenn Bark - Malm & Mineral

Synonymer (engelska) till "miner":

miner
English