"meritförteckning" - Engelsk översättning

SV

"meritförteckning" på engelska

SV meritförteckning
volume_up
{utrum}

1. allmänt

meritförteckning
Han lämnade in sin meritförteckning, besvarade de skriftliga frågorna och intervjuades av budgetkontrollutskottet.
He submitted his curriculum vitae, completed a written questionnaire and was interviewed by the Committee on Budgetary Control.
Dessa allmänt kända fakta kastar en mörk skugga över hans meritförteckning och borde ha beaktats på ett tidigare stadium.
The universally known facts cast a dark shadow over his curriculum vitae and should have been taken into account at an earlier stage.
Jag stöder utnämningen eftersom alla rättsliga förfaranden har genomförts, däribland en mycket noggrann utvärdering av kandidatens meritförteckning.
I am in favour of this appointment because all the legal procedures have been carried out, including a rigorous Curriculum Vitae assessment.

2. näringsliv

meritförteckning
volume_up
curriculum vitae {substantiv} [GBR]
Han lämnade in sin meritförteckning, besvarade de skriftliga frågorna och intervjuades av budgetkontrollutskottet.
He submitted his curriculum vitae, completed a written questionnaire and was interviewed by the Committee on Budgetary Control.
Dessa allmänt kända fakta kastar en mörk skugga över hans meritförteckning och borde ha beaktats på ett tidigare stadium.
The universally known facts cast a dark shadow over his curriculum vitae and should have been taken into account at an earlier stage.
Jag stöder utnämningen eftersom alla rättsliga förfaranden har genomförts, däribland en mycket noggrann utvärdering av kandidatens meritförteckning.
I am in favour of this appointment because all the legal procedures have been carried out, including a rigorous Curriculum Vitae assessment.
meritförteckning
volume_up
résumé {substantiv} [USA]
Great photo and résumé, by the way.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Please find my résumé / CV attached.

Användningsexempel för "meritförteckning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJag vill i denna kammare gärna framhålla er utmärkta meritförteckning.
I wish, in this House, to emphasise the quality of your track record.
SwedishMen jag ville inte på något sätt förolämpa ledamoten, vars meritförteckning talar för sig själv.
But in no way did I mean to offend the Honourable Member, whose record speaks for itself.
SwedishDet som uppnåtts och bidragits med i det här fallet är verkligen något att tillföra vår meritförteckning.
What has been achieved and contributed in this case certainly adds to our track record.
SwedishDet kan också förbättra din meritförteckning och dina arbetsutsikter.
It can also help improve your CV and job prospects.
SwedishVítor Constâncio har en imponerande meritförteckning.
SwedishJag vill framhålla för ledamoten att ELDR-gruppen har en förträfflig meritförteckning när det gäller ansvarsskyldighet i denna kammare.
I should point out to the Member that in the matter of accountability the ELDR Group has an excellent record in this House.
SwedishDet faktum att Goldman Sachs finns med på Mario Draghis meritförteckning gör honom helt otänkbar som kandidat och han diskvalificeras därmed för uppgiften.
The fact that Goldman Sachs appears on Mr Draghi's CV puts him beyond the pale, thereby disqualifying him for this role.