"mer tid" - Engelsk översättning

SV

"mer tid" på engelska

volume_up
mer tid {enb. plur.}
SV

mer tid {enbart pluralis}

volume_up
Det är uppenbart att det behövs mer tid för att få de nödvändiga förberedelserna på plats så att MiFid kan fungera från början.
It is clear that additional time is needed to put in place the necessary arrangements so that the MiFID will work from the start.

Användningsexempel för "mer tid" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishInspektörerna behöver mer tid och vi behöver mer information från amerikanerna.
The inspectors need more time and we need more information from the Americans.
SwedishI slutet av augusti hade vi redan betalat 25 procent mer än vid samma tid 2002.
At the end of August, we had already paid 25 % more than at the same time in 2002.
SwedishDet får ni göra om ni vill, men jag kommer inte att kasta bort mer tid på detta.
You can pursue the matter if you please, but I will not waste my time on it.
SwedishJag hoppas att ni har överseende med att jag nu kanske tar något mer tid i anspråk.
So I hope you will bear with me if I use a little more than my allotted time now.
SwedishJag vill inte ta upp mer av er tid, eftersom jag redan har talat för mycket.
I do not want to take up any more time, because I have already spoken too much.
SwedishDetta kommer sedan att ge plenum möjlighet att ägna mer tid åt viktigare frågor.
This will then enable plenary to spend more time on more important matters.
SwedishJag vill sluta med att fråga Solbes Mira: Varför gav ni inte Irland mer tid?
I want to conclude by asking Mr Solbes Mira why he did not give Ireland more time.
SwedishVi måste få kommissionen att stanna upp och ge oss mer tid till ansvarsfull behandling.
We must get the Commission to stop and give us more time for responsible debate.
SwedishOm inte, kommer det att innebära ännu mer slöseri med tid och orsaka ännu mer skada.
If not, it will be yet another waste of time and will cause even more damage.
SwedishSamma mål och kriterier bekräftades på nytt och mer tid anslogs också.
The same objectives and criteria were reaffirmed and indeed more time was given.
SwedishParterna har haft mer än tillräckligt med tid för att utöva inflytande här.
The most important is naturally the question of the European works council.
SwedishNär allt kommer omkring kan alla synder förlåtas, så låt oss inte förspilla mer tid.
In the end, every sin can be forgiven, so let us not waste any more time.
SwedishVissa medlemsstater behöver emellertid litet mer tid för att vänja sig vid tanken.
But some Member States need slightly more time to get used to the idea.
SwedishParterna har haft mer än tillräckligt med tid för att utöva inflytande här.
The partners have had more than enough time to exercise influence on this.
SwedishEn av de viktigaste frågor som ställdes till mig var: kan ni ge mer tid?
One of the main issues that I was faced with is: can you not give more time?
SwedishEftersom det inte brådskar, varför får vi inte alla mer tid att fundera över förslagen?
As this is not a matter of urgency, why not grant us an additional reflection period?
SwedishJag vill inte ägna mer tid åt att prata om frågan om institutionerna.
I do not want to spend any more time talking about the issue of the institutions.
SwedishDet är två punkter här som i brist på mer tid framträder som särskilt viktiga.
Time is short, so I shall address what seem to me to be two particularly important points.
SwedishDetta skulle föra oss närmare våra medborgare och ge oss mer tid för vårt verkliga arbete.
This would bring us closer to our citizens and give us more time for our real work.
SwedishVarje land måste själv bestämma, med tanke på att vi kan behöva mer tid.
Each country must decide this for itself, bearing in mind that we may need more time.

Liknande översättningar för "mer tid" på engelska

mer adjektiv
English
mer adverb
English
tid substantiv
för förfluten tid adjektiv
English
mer än adjektiv
English
mer än preposition
English
bo kortare tid verb
English
vara döende en längre tid verb
English
ledig tid substantiv
English
lång tid substantiv
English
bokad tid substantiv
i god tid adverb
English
mer än någonting annat adverb
English
mer än nog adverb
English
mer än vanligt adverb
English
mer och mer adverb