"med hög röst" - Engelsk översättning

SV

"med hög röst" på engelska

EN
SV

med hög röst {adverb}

volume_up
med hög röst
Vi måste skrika med hög röst: Befria dessa kvinnor ur detta deras fängelse, denna tortyr, dessa övergrepp!
We must cry aloud: free these women from this prison, from this torture, from this violence!

Liknande översättningar för "med hög röst" på engelska

röst substantiv
med substantiv
English
med preposition
English
med adverb
English
hög substantiv
hög adjektiv

Användningsexempel för "med hög röst" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJag tror att vi med hög röst måste skrika att dödsstraff är illegalt.
We need to shout it from the rooftops that the death penalty is against the law.
SwedishVi måste skrika med hög röst: Befria dessa kvinnor ur detta deras fängelse, denna tortyr, dessa övergrepp!
We must cry aloud: free these women from this prison, from this torture, from this violence!
SwedishDe har alla med hög röst krävt högre normer för djurskydd, inte bara i EU utan i hela världen.
They have all been very vocal in calling for higher standards of protection for animals, not just in the EU but worldwide.
SwedishI dag vill Europaparlamentet, genom Andrew Duffs betänkande, återigen med hög röst uttala den inställning som det alltid haft.
Today, the European Parliament, through the report by Mr Duff, seeks loudly to reaffirm the position it has always maintained.
Swedishsjunga med hög röst
SwedishJag tror att det är mycket viktigt att vi nu, när demokratin på Kuba med hög röst ropar på sina rättigheter, inte ger falska signaler till Kuba.
I believe it to be of the utmost importance that we should avoid sending the wrong signals to Cuba at the present time when people there are calling loud and clear for democracy.
SwedishDessa två länder har slutligen med hög röst sagt vad flera andra i sitt stilla sinne har tänkt, nämligen att Jean Monnets gamla Europa, ärvt från fördelningen vid Jalta, nu inte längre är giltigt.
Certainly not the citizens of Europe, who were excluded by the Convention from the process of laying down a constitution from the very start.
SwedishJag tackar er för den kommentar ni har gjort med hög röst, eftersom jag fullständigt instämmer i vad ni säger, och debatterna här i kammaren måste genomföras med värdighet.
Mr Fiori, I am extremely grateful for the thought that you have expressed because I fully agree with it and the dignity of debates in this Chamber must be considered.
SwedishLåt oss alla återvända till våra respektive länder för att med hög röst ropa ut att vår tro på demokratin och vårt förakt är inte bara ord, utan också en konkret politisk vilja!
Let us all go back to our respective nations and shout from the rooftops that our belief in democracy and our indignation are not just words, but a demonstration of our actual political commitment.
SwedishVårt helhjärtade stöd till följerättens utvidgning, måttfulla harmonisering och faktiska tillämpning härrör f.ö. från en politisk handlingslinje som vi hela tiden har efterlyst med hög röst.
Moreover, our enthusiastic support for the extension, judicious harmonization and proper application of resale rights stems from a policy line which we have always vociferously advocated.