"med anledning av" - Engelsk översättning

SV

"med anledning av" på engelska

EN
SV

med anledning av {preposition}

volume_up
med anledning av (även: om, i, , för, till, som, mot, efter, åt, trots)
Jag stöder föredragandens förslag till förbättringar med anledning av årsrapporten.
I support the rapporteur's proposal for improvements in connection with the annual report.
Låt mig med anledning av förslaget till direktiv ge er litet bakgrundsinformation.
Allow me to summarise the historical background to this proposal for a directive.
Med anledning av detta kan jag stödja de principer som uttrycks i resolutionen.
For these reasons I can support the principles expressed in the resolution.

Användningsexempel för "med anledning av" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishLåt mig med anledning av förslaget till direktiv ge er litet bakgrundsinformation.
Allow me to summarise the historical background to this proposal for a directive.
SwedishKan kommissionen upplysa mig om vilka åtgärder den vidtagit med anledning av detta?
Will the Commission say what specific measures it has taken in this connection?
SwedishTillåt mig, fru ordförande, att här säga ett ord med anledning av de sjuka.
Madam President, I would like to say a few words here about the patient groups.
SwedishMed anledning av detta kan jag stödja de principer som uttrycks i resolutionen.
For these reasons I can support the principles expressed in the resolution.
SwedishMed anledning av detta vill jag uppmana rådet att ompröva denna fråga mycket noggrant.
For this reason, I would ask the Council to reconsider this issue very carefully.
SwedishMed anledning av ovanstående röstar vi nej till betänkandet i slutomröstningen.
In light of the above, we shall vote against the report in the final vote.
SwedishJag har en ordningsfråga med anledning av de upplysningar ni lämnat.
(DE) Mr President, I would like to raise a point of order for your information.
SwedishJag skulle vara tacksam om ni agerar med anledning av denna begäran.
I should be grateful, Madam President, if you would act on this request.
SwedishDe problem som existerar med anledning av bristen på insyn är särskilt akuta.
The problems caused by the absence of transparency are particularly severe.
SwedishDet var ju med anledning av BSE-krisen som ändringen av direktiv 85/374 föreslogs.
After all, it was the BSE crisis which prompted the proposal to amend Directive 85/374.
SwedishNästa punkt är det högtidliga mötet och debatten med anledning av eurons tioårsjubileum.
The next item is the formal sitting and debate on the 10th anniversary of the euro.
SwedishMed anledning av detta vill jag ställa ett antal frågor till kommissionen.
This being so, I would like to put a number of questions to the Commission.
SwedishMed anledning av ovanstående väljer vi att rösta nej till resolutionen i slutomröstningen.
In view of the above, we choose to vote against the resolution in the final vote.
SwedishDet är inte bara med anledning av EU:s producenter som vi bör se över detta.
It is not just for the benefit of European producers that we should look at this issue.
SwedishJag vill ställa följande frågor till kommissionen med anledning av detta:
In this connection I should like ask the Commission the following questions:
SwedishJag är nöjd med kommissionärens svar med anledning av den så kallade Flechard-affären.
I am pleased with the Commissioner' s reply further to the Fléchard affair.
SwedishLåt mig också lugna dem av er som har blivit bekymrade med anledning av en viss fråga.
I would like to reassure those of you who have any doubts concerning a certain matter.
SwedishJag är nöjd med kommissionärens svar med anledning av den så kallade Flechard-affären.
I am pleased with the Commissioner's reply further to the Fléchard affair.
SwedishDet var ju med anledning av BSE-krisen som ändringen av direktiv 85 / 374 föreslogs.
After all, it was the BSE crisis which prompted the proposal to amend Directive 85/ 374.
SwedishLyckönskningar till er båda med anledning av er förlovning och allt som ligger framför er.
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.

Liknande översättningar för "med anledning av" på engelska

med substantiv
English
med preposition
English
med adverb
English
av preposition
av adverb
English
anledning substantiv