"mat" - Engelsk översättning


Menade du mäta
SV

"mat" på engelska

volume_up
mat {utr.}
volume_up
mat {enb. sing.}
EN
EN

"mat" på svenska

volume_up
mat {substantiv}
volume_up
mat {adj.}
SV
SV

SV mat
volume_up
{utrum}

volume_up
food {substantiv}
Beklagansvärt eftersom bra mat, säker mat, i första hand främjas genom tydlig lagstiftning.
Regrettable, because good food, safe food particularly benefits from clear legislation.
Detta är Mat 2,:,0 som är mat man producerar i syfte att dela med andra.
This is food 2.0, which is food you produce for the purpose of sharing it with other people.
Som Hippokrates sade: ”Låt din mat vara din medicin och låt din medicin vara din mat.”
As Hippocrates also said: 'Our food should be our medicine. Our medicine should be our food'.
mat (även: kök, kokkonst)
volume_up
cuisine {substantiv}
Finsk mat har inspirerats av de kontinentala, ryska och svenska köken.
Finnish cuisine has been influenced by continental, Russian and Swedish food.
Maten med sina rena smaker är hämtade direkt från naturens skafferi.
The cuisine, consisting of clean flavours, is taken directly from nature's pantry.
I dagens värld som domineras av mat från stormarknader och snabbmat utgör Medelhavsköket ett lovvärt undantag eftersom det både är populärt och hälsosamt.
Today, in a world that is dominated by supermarket food and fast food, Mediterranean cuisine is a commendable exception, as it is popular and healthy.
volume_up
feeding {substantiv}
Inköp av vapen är viktigare än att ge människor mat.
The purchase of weapons is more important than feeding people.
Att de hungriga ska få mat är ett grundläggande rättesnöre.
Madam President, feeding the hungry is a basic precept.
Ni grabbar har väl inte gett Tornado...... någon mexikansk mat, hoppas jag?
You fellows haven't been feeding Tornado any Mexican food, have you?

Användningsexempel för "mat" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishEnligt fördraget är de grekiska myndigheterna tvungna att bevilja MAT:s begäran.
Under the Treaty, the Greek authorities are obliged to grant MAT's request.
SwedishJag säger ”med rätta” eftersom ännu en resolution inte kommer att ge människorna mat.
I say 'rightly', as yet another Resolution will not help to feed the people.
SwedishDetta är ett mycket tydligt mönster och efterfrågan på mer proteinrik mat ökar också.
This is a very clear pattern and demand for more protein is also increasing.
SwedishDu får städa och laga mat, massera mina svullna fötter och klippa mina tjocka gula tånaglar.
You'll cook and clean and massage my bunions and clip my thick, yellow toenails.
SwedishFörmodligen kommer det en lag om att man bara skall äta ett mål mat om dagen.
There will probably be a law saying that they can only eat once a day.
SwedishVad gör ni för att garantera att den mat som införs i detta land är säker?
What are you doing to ensure the safety of meat coming into this country?
SwedishDe hade mat för dagen, men nu är allt förstört av miljöförstöringen.
They had enough to eat, whereas now everything has been destroyed by pollution.
SwedishSmå jordbrukare kommer år 2050 att behöva förse över 9 miljarder människor med mat.
In 2050, small farmers will have to feed more than 9 billion people.
SwedishDa kanske du kan förklara varför den där robusta kvinnan äter min flickväns mat...
Well, then maybe you can explain to me why that robust woman is eating my girlfriend's din...
SwedishOm vi placerar de här pengarna på ett klokt sätt, kan vi ge dem ett mål mat om dagen.
If we spend this money wisely, we will give them one meal every day.
SwedishDet betyder att alla medborgare skall ha tak över huvudet, tillräckligt med mat och arbete.
This means that every citizen must have a roof over his head, enough to eat and a job.
SwedishPå efterfrågesidan har vi fler människor som behöver mat än någonsin tidigare.
On the demand side, we have more people to feed than ever before.
SwedishNatt chefen känner hennes producent...... så alla kom hit för lite mat.
The night manager knows her field producer...... so they all came in for this big dinner.
SwedishProblemet här är mycket viktigt: vilken är varje kemikalies säkra nivå i mat?
The concept is a very important one: what is the safe level of each chemical for humans to eat?
SwedishMat som är bra för hjärtat är en viktig del av återställbara skaldjur.
Heart-healthy dinner is a very important part of restorative seafood.
SwedishJust då tog gasen slut, så det gick inte att laga mat längre.
Right at that moment, however, the gas ran out and there could be no more cooking.
SwedishDet krävs nya former av vård, barnomsorg och mobila tjänster, till exempel hemkörning av mat.
New forms of care, child care and mobile services, such as meals on wheels, are required.
SwedishAnge sökord Välj sökområde Sök på LiU.se Sök på FunMat Sök en anställd Sök en lokal
Enter search string Select search area Search LiU.se Search FunMat Find an employee Find a location
SwedishOm min fru lagar mat hemma -- vilket inte är så ofta, tack och lov.
If my wife is cooking a meal at home -- which is not often, thankfully.
SwedishDet ger dem ett varmt krypin och mat och försöker till och med att ge dem skolutbildning.
It gives them a warm place to stay, feeds them and even tries to provide them with schooling.