"manuell" - Engelsk översättning

SV

"manuell" på engelska

EN
SV

manuell {adjektiv}

volume_up
manuell (även: hand-)
Du tar bort en manuell brytning via menykommandot Redigera - Radera manuell brytning.
Choose Edit - Remove Manual Break to remove breaks created manually.
Här väljer du mellan automatisk, halvautomatisk och manuell diaväxling.
Here you can specify automatic, semiautomatic or manual slide transition.
Om Du flyttar en manuell sidbrytning utanför utskriftsområdet raderas den.
Shifting a manual page break outside of the print range deletes it.

Användningsexempel för "manuell" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishI slutet av sidan med liggande format väljer du kommandot Infoga - Manuell brytning.
At the end of the page in landscape format, choose Insert - Manual Break.
SwedishDu behöver inte söka i texten efter kandidater för manuell avstavning själv.
You do not have to search through the text yourself to find words to hyphenate manually.
SwedishHär väljer du mellan automatisk, halvautomatisk och manuell diaväxling.
Here you can specify automatic, semiautomatic or manual slide transition.
SwedishOm en tvist uppstår kommer företaget att få en manuell översättning på sitt eget språk.
If there is a dispute, the company will receive a manual translation in its own language.
SwedishDu tar bort en manuell brytning via menykommandot Redigera - Radera manuell brytning.
Choose Edit - Remove Manual Break to remove breaks created manually.
SwedishEn manuell kolumnbrytning känner du igen på den mörkblå vertikala linjen i tabellen.
The manual column break is indicated by a dark blue vertical line.
SwedishDu kan här välja mellan automatisk och manuell inställning av steglängden.
You can choose between automatic and manual setting of the gradient.
SwedishDu känner igen en manuell radbrytning på den mörkblå horisontella linjen i tabellen.
The manual row break is indicated by a dark blue horizontal line.
SwedishOm Du flyttar en manuell sidbrytning utanför utskriftsområdet raderas den.
Shifting a manual page break outside of the print range deletes it.
SwedishMaximalt 100 uppgifter per konto tillåts för manuell verifiering.
We allow a maximum of 100 listings per account for manual verification.
SwedishOm du flyttar en automatisk sidbrytning, så infogas en manuell brytning vid slutpositionen.
By moving an automatic page break, you replace it with a manual page break at the new location.
SwedishMed tangentkombinationen Kommando Ctrl +Retur infogar du en manuell radbrytning när du skriver.
Pressing the Command Ctrl +Enter keys inserts a manual line break.
SwedishHär kan du ta bort en manuell kolumnbrytning omedelbart till vänster om den aktuella cellen.
Remove a manual column break to the left of the active cell.
SwedishHär kan du ta bort en manuell radbrytning direkt ovanför den aktuella cellen.
Removes the manual row break above the active cell.
SwedishManuell matning och klämma för exakt inställning av prov.
Manual feed and Naples clamp for precision setting of specimens.
SwedishOm Du har angett manuell sidväxling, inväntar HTML-presentationen en tangenttryckning.
If you set a manual page transition, the HTML presentation introduces a new page by pressing any key from your keyboard.
SwedishDen ursprungliga brytningen förvandlas till en manuell brytning.
The previous break is replaced by an manual one.
SwedishInfoga sedan en manuell sidbrytning (menyn Infoga - Manuell brytning...) och tryck på F9 för att uppdatera fältinnehållet.
Insert a manual page break (choose Insert - Manual Break) and press F9 to update the field contents.
SwedishMed det här kommandot öppnar du en undermeny, där du kan välja vilken typ av manuell radbrytning som ska raderas: radbrytning eller kolumnbrytning.
Select the manual break to be deleted from the submenu for either a row or column.
SwedishVälj mellan automatisk och manuell diabildsväxling och om diabildsväxlingen ska ackompanjeras av ljud.
For example, you can choose between automatic or manual transition, or you can assign a sound to played at each slide transition.

Synonymer (svenska) till "manuellt":

manuellt
Swedish