"manual" - Engelsk översättning

SV

"manual" på engelska

EN
EN

"manual" på svenska

volume_up
manual {substantiv}
SV

manual {utrum}

volume_up
manual (även: handbok, bruksanvisning)
OLAF:s manual innehåller redan en rad detaljerade interna bestämmelser om detta.
The OLAF Manual already contains a whole series of detailed internal rules about this.
It would help to have a manual.
(Skratt) Vad universitetsprofessorer skulle kunna göra är att skriva delar av vad som skulle kunna ingå i denna manual.
(Laughter) What university professors could do is write some details that might go into this manual.
EN

manual {adjektiv}

volume_up
Choose Edit - Remove Manual Break to remove breaks created manually.
Du tar bort en manuell brytning via menykommandot Redigera - Radera manuell brytning.
Here you can specify automatic, semiautomatic or manual slide transition.
Här väljer du mellan automatisk, halvautomatisk och manuell diaväxling.
Shifting a manual page break outside of the print range deletes it.
Om Du flyttar en manuell sidbrytning utanför utskriftsområdet raderas den.
manual
Lastly, it should be stated that food labelling can never be a manual for good diet.
I sista hand bör det påpekas att livsmedelsmärkning aldrig kan bli en handbok för god kosthållning.
I would like to ask the Commissioner whether he is aware of the extreme impracticality of the manual tagging of individual sheep, and its maintenance for a further two years.
Jag vill fråga kommissionsledamoten om han är medveten om det omöjliga i att märka varje enskilt får för hand, och att sedan underhålla dessa märkningar i ytterligare två år.

Användningsexempel för "manual" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishOLAF:s manual innehåller redan en rad detaljerade interna bestämmelser om detta.
The OLAF Manual already contains a whole series of detailed internal rules about this.
SwedishFyrtio sidor av blanketter och ytterligare 500 sidor manual tillhör inte undantagen utan är regel.
Up to one third of the amount of each grant is lost on the cost of the application procedure.
SwedishFyrtio sidor av blanketter och ytterligare 500 sidor manual tillhör inte undantagen utan är regel.
Forty pages of forms and an additional 500 pages of manuals is not the exception but the rule.
SwedishDet fanns inget program eller läroplan, ingen manual att följa, inga normer inom utbildning för begåvade på sätt och vis.
There was no program directive, no manual to follow, no standards in gifted education in that way.
Swedish(Skratt) Vad universitetsprofessorer skulle kunna göra är att skriva delar av vad som skulle kunna ingå i denna manual.
(Laughter) What university professors could do is write some details that might go into this manual.
SwedishDet berättas att det faktiskt fanns en olaglig manual som ledningen tagit fram där arbetarna anvisades att arbeta på detta sätt.
There are stories that there was actually an illegal handbook produced by the management telling workers to operate in this way.
SwedishDet skulle hjälpa med en manual.
SwedishStår i din tekniska manual.
SwedishDe dokument som är i denna manual och som kommer att offentliggöras i EGT borde täcka den största delen av det material som frågeställaren frågar efter.
The documents which are in this manual and which will be published in the OJEC should cover most of the material the questioner is asking about.
SwedishDe dokument som är i denna manual och som kommer att offentliggöras i EGT borde täcka den största delen av det material som frågeställaren frågar efter.
The documents which are in this manual and which will be published in the OJEC should cover most of the material the questioner is asking about.
SwedishDet grekiska kommunistpartiet har röstat emot och fördömer detta oacceptabla betänkande, vilket rätt och slätt är en manual för imperialistiska angrepp mot folket.
The Greek Communist Party voted against and condemns this unacceptable report, which is purely and simply a manual for imperialist attacks against the people.
SwedishJag vet att FN-konventionen om gränsöverskridande organiserad brottslighet, som kom till i september 2003, har gett ut en manual som publiceras i år.
I know that the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, which came into being in September 2003, brought out a manual which is being published this year.

Synonymer (svenska) till "manual":

manual

Synonymer (engelska) till "manual":

manual
instruction manual