"mandatperiod" - Engelsk översättning

SV

"mandatperiod" på engelska

SV mandatperiod
volume_up
{utrum}

1. politik

mandatperiod
volume_up
term {substantiv}
Er andra mandatperiod sammanfaller med 60-årsdagen av Schumandeklarationen.
Your second term coincides with the 60th anniversary of the Schuman Declaration.
För Malta är situationen densamma under innevarande mandatperiod.
Malta's situation remains unchanged in the current parliamentary term.
Under denna mandatperiod har vi inte en enda gång inkluderats genom medbeslutandet.
During the present parliamentary term, we were not included once in codecision.
mandatperiod (även: mandat, mandatområde)
volume_up
mandate {substantiv}
Jag vill gratulera det franska ordförandeskapet till dess lyckade mandatperiod.
I congratulate the French Presidency for this successful mandate.
Nu - halvvägs igenom den här kommissionens mandatperiod - visar det sig också i praktiken.
Now - halfway through the Commission's mandate - this is also evident in practice.
Vi har också andra viktiga utmaningar att ta itu med under denna mandatperiod.
Other very important challenges need to be tackled during this mandate.
mandatperiod
volume_up
term of office {substantiv}
Kommer förslaget att läggas fram under den nuvarande kommissionens mandatperiod?
Will the proposal be presented during the present Commission's term of office?
Den ena avser en händelse som inträffade innan denna mandatperiod började.
The first concerns an event which took place before this term of office began.
Till hans besvikelse tillägger oraklet ”men inte under din mandatperiod”.
Disappointingly enough for him, the oracle adds, 'but not during your term in office'.

Användningsexempel för "mandatperiod" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet här är vårt sista politiska uttalande i frågan under denna mandatperiod.
This is our final political pronouncement on the issue during this legislature.
SwedishJag anser att det här är något som vi måste se över under nästa mandatperiod.
I think this is a matter that we should re-examine in the next legislature.
SwedishMina damer och herrar, fortsätt att kämpa för denna sak även under nästa mandatperiod.
Ladies and gentlemen, please remain loyal to this cause in the coming period as well.
SwedishEn översyn av konstitutionen kommer att göras tidigt under den nya regeringens mandatperiod.
A review of the constitution will take place early in the new government’s tenure.
SwedishTjeckerna uppnådde detta i halvtid, innan parlamentet avslutade sin mandatperiod.
The Czechs accomplished this at half time - before Parliament ended with the election period.
SwedishEn översyn av konstitutionen kommer att göras tidigt under den nya regeringens mandatperiod.
A review of the constitution will take place early in the new government’ s tenure.
SwedishUnder denna mandatperiod har vi uträttat en hel del för EU-medborgarnas säkerhet.
Our visa policy must be harmonised and must include the creation of a visa information system.
SwedishDet här är vårt sista politiska uttalande i frågan under denna mandatperiod.
I believe that such an agreement is beyond what is achievable today.
SwedishTill hans besvikelse tillägger oraklet ” men inte under din mandatperiod ”.
I would like to bring you the following story by way of illustration.
SwedishDet är en av de viktigaste uppgifter som Europeiska unionen står inför under nästa mandatperiod.
This is one of the major tasks facing the European Union in the next legislature.
SwedishI mitten av mars tog Michal Kovacs mandatperiod slut.
Mr President, the presidency of Michael Kovác came to an end at the beginning of March.
SwedishPresidenten väljs genom direktval för en mandatperiod på fem år.
The president is elected by direct popular vote for a period of five years.
SwedishUnder denna mandatperiod har vi uträttat en hel del för EU-medborgarnas säkerhet.
We have, in this legislative period, achieved a number of things for the safety of European citizens.
SwedishHur stor budget är avsatt för vägbyggen på Malta under innevarande mandatperiod?
What is the budget allocated for the construction of road infrastructure in Malta for this legislature?
SwedishDet är utan tvivel det viktigaste hälsoinitiativet under den nuvarande kommissionens mandatperiod.
It is without doubt the most important initiative on health of this present Commission.
SwedishDenna utveckling kommer med all sannolikhet att fortsätta under nästa kommissions mandatperiod.
This is likely to continue throughout the life of the next Commission.
SwedishDärför har vi lagt ned våra röster i omröstningen om återstoden av innevarande mandatperiod.
We have therefore abstained in the vote concerning the remainder of the present period of office.
SwedishVi är nu redo att införa detta förfarande för nästa mandatperiod.
We are now ready to introduce this operation for the next period.
SwedishDet är helt klart en manöver för att inte ytterligare förlänga detta förfarande under denna mandatperiod.
It is clearly a manoeuvre not to further extend this procedure during this legislature.
SwedishVi skulle vara tacksamma om det kunde dokumenteras på ett övertygande sätt under nästa mandatperiod.
We would be grateful if this could be documented persuasively in the next legislative period.