SV

manager {utrum}

volume_up
Jag bad min manager om en cabriolet och han gav mig sin frus bil
I asked the manager for a rental convertible and he gave me his wife's car.
Min manager, Richard Levy och min agent, Richard Levy.
My manager, Richard Levy and my agent, Richard Levy.
Your manager here needs a manager.
EN

manager {substantiv}

volume_up
1. allmänt
manager
I asked the manager for a rental convertible and he gave me his wife's car.
Jag bad min manager om en cabriolet och han gav mig sin frus bil
My manager, Richard Levy and my agent, Richard Levy.
Min manager, Richard Levy och min agent, Richard Levy.
Er manager här behöver en manager.
Att vara föreståndare är ett bra jobb.
föreståndare för försörjningskedja
But it will certainly succeed in driving managers away from London.
Men den kommer definitivt att lyckas med att jaga bort förvaltare från London.
It creates clear framework conditions and rules for alternative investment fund managers.
Det skapar tydliga ramvillkor och regler för förvaltare av alternativa investeringsfonder.
Alternative investment fund managers (debate)
Förvaltare av alternativa investeringsfonder (debatt)
Fredrik Engström, engineering manager at Vattenfall Hydro.
Opponent var Dr Fredrik Engström, teknisk chef på Vattenfall Hydro.
Only one manager has participated in gender training, and for half a day.
Endast en chef har deltagit i genderutbildningen en halv dag.
The Council Presidency is not the EU; it is an important manager of a European institution.
Det är en viktig chef för en EU-institution.
2. näringsliv
Against this background there was a veritable exodus of managers.
Detta föranledde en veritabel massflytt bland företagsledare.
There are plenty of other examples: training programmes for young managers and so on.
Exemplen som kan räknas upp är således många: praktikprogram för unga företagsledare och så vidare.
We have the basis of a successful industry, with entrepreneurs, investors and business managers.
Vi har grunderna för en framgångsrik industri, med entreprenörer, investerare och företagsledare.
3. sport
So I have a certain amount of 'form' on this issue, as football managers would say.
Så jag har ett visst antal ”formationer” på denna fråga, som en lagledare inom fotboll skulle säga.

Användningsexempel för "manager" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag bad min manager om en cabriolet och han gav mig sin frus bil
I asked the manager for a rental convertible and he gave me his wife's car.
SwedishSkivbolaget har skickat hit tidernas manager... för att försöka övertala er att ni ska hitta en ersättare till mig.
The record company has sent a big-time manager here... to try and talk you into replacing me.
SwedishMin manager, Richard Levy och min agent, Richard Levy.
My manager, Richard Levy and my agent, Richard Levy.
SwedishDu är inte Brothas Stylzs manager längre.
You ain't gonna be the Brothas Stylz's manager no more.
SwedishJohn Lundborg, Logistic manager, Ferruform
SwedishJag vill ge en eloge till lagets manager, spelare, klubbdirektörer, medarbetare och supportrar som har möjliggjort detta kliv uppåt i serien.
I pay tribute to the manager, players, directors, staff and fans who have made promotion possible.
SwedishJag ska äta lunch med min manager.
SwedishEr manager här behöver en manager.
SwedishVarför ska en bowlare ha manager?
SwedishÄr du manager för det här bandet?
SwedishDet är min agent och min manager.
SwedishDu kan kalla dig själv ledare för det här bandet... men din ledning tillät de här T-shirtsen... när du tillät Dick att bli manager åt oss.
You call yourself a leader of this band... but your direction allowed this T-shirt... when you allowed Dick to manage us.
SwedishJag behöver ingen manager.
SwedishVi har redan en manager.
SwedishDu behöver ingen manager.
SwedishDessutom måste vi stödja en tydligare definition av en agents funktioner, oavsett om det rör sig om att vara manager för spelare eller en mellanhand vid spelarövergångar.
In addition, we will have to support a clearer definition of the functions of an agent, whether as a manager of players or as an intermediary in transfers.
SwedishJag vill också ta tillfället i akt att välkomna Joanne Hill, som är specialistsjuksköterska på epilepsi, och Fiona Nicholson, som är service manager vid ett skotskt epilepsicentrum.
I would also like to take the opportunity to welcome Joanne Hill, a specialist nurse in epilepsy, and Fiona Nicholson, the service manager of a Scottish epilepsy centre.

Synonymer (svenska) till "manager":

manager

Synonymer (engelska) till "manager":

manager
manageability
manageable
management
English