"makthavare" - Engelsk översättning

SV

"makthavare" på engelska

EN

SV makthavare
volume_up
{utrum}

makthavare (även: linjal)
volume_up
ruler {substantiv}
Ingen makthavare skall kunna påstå att det hör till ett lands inre angelägenheter när man driver bort och mördar människor.
No ruler should be able to claim that persecution and murder are a matter of internal policy.
I Nicaragua kan vi se ett varnande exempel på att sådana makthavare inte ändrar sig.
In Nicaragua, we can see a warning example that such kinds of rulers do not change.
Men för det får vi också begära något av ledarna i Kambodja, valen är naturligtvis endast meningsfulla om de ger en trovärdig makthavare.
In return we are entitled to demand something from the Cambodian rulers. Elections are only meaningful when they result in a credible authority.

Synonymer (svenska) till "makthavare":

makthavare

Användningsexempel för "makthavare" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishMan bör ha som mål att stödja det vitryska samhället utan att stödja dess makthavare.
It should aim to support Belarusian society without supporting the authorities.
SwedishI Nicaragua kan vi se ett varnande exempel på att sådana makthavare inte ändrar sig.
In Nicaragua, we can see a warning example that such kinds of rulers do not change.
SwedishDen 30 juli 2008 misshandlade dessa makthavare min kollega Dimitar Stoyanov.
On 30 July 2008 these incumbents beat up my colleague Dimitar Stoyanov.
SwedishBör inte vi makthavare i EU, inklusive jag själv, "sopa framför egen dörr" först?
Should those in power in Europe, including myself, not "put their own house in order" first?
SwedishBör inte vi makthavare i EU, inklusive jag själv, " sopa framför egen dörr " först?
Should those in power in Europe, including myself, not " put their own house in order " first?
SwedishEG-domstolen är i själva verket en självutnämnd makthavare i Europa.
The Court of Justice is, in reality, a self-appointed power in Europe.
SwedishAtt parlamentet krälar för eurokratins makthavare är verkligen pinsamt!
The fact that Parliament goes crawling before the potentates of the Eurocracy is simply shameful!
SwedishJag stöder en utvidgning av viseringsförbudet till andra makthavare och personer i Vitryssland.
I agree to the visa ban being extended to include other authorities and personalities in Belarus.
SwedishEuropeiska investeringsbanken har under många år varit en av unionens mer anonyma makthavare.
The European Investment Bank has for many years been one of the EU's more anonymous powers that be.
SwedishDe tolkar känslorna hos djupt kränkta makthavare.
They express the feelings of authorities that are deeply hurt.
SwedishEuropeiska investeringsbanken kan sägas vara en av Europeiska unionens okända makthavare.
Mr President, the European Investment Bank may be said to be one of the European Union' s unknown powers that be.
SwedishDet viktiga är att medborgarna själva har möjligheten att granska lagstiftare och andra makthavare.
What is important is that citizens have the opportunity themselves to scrutinise legislators and other holders of power.
SwedishUnder dessa omständigheter skulle det vara oansvarigt att inleda något som helst samarbete med dessa makthavare.
In these circumstances, it would be irresponsible to enter into any form of cooperation with those in power.
SwedishMånga politiska makthavare har ännu inte insett denna fruktansvärda sjukdoms allvar och dess växande betydelse.
The gravity of this terrible disease and its growing importance is still not fully appreciated by many policy-makers.
SwedishJag tror och jag förstod detta ganska sent i livet att medierna ska bevaka våra makthavare och ekonomin.
I believe, and I have only learnt this late in life, that the media are responsible for monitoring those in power and the economy.
SwedishNär ska alla makthavare till sist lära sig läxan från Tjernobyl och de olyckor som helt nyligen var nära att inträffa i Sverige?
When will the various people in authority at last learn the lessons of Chernobyl and the recent near-accidents in Sweden?
SwedishCentralbanken kommer att ha den mest omfattande handlingsfriheten i världen: Dess direktion består av makthavare på toppnivå.
The Central Bank will have greater freedom than any other institution in the world: its executives will wield immense power.
SwedishKan man inte tänka sig att Europeiska kommissionen gör en inventering av de tillgångar som Zimbabwes makthavare äger i Europa?
Would it not be possible for the European Commission to take stock of all the property owned by the leaders of Zimbabwe in Europe?
SwedishDenna operation får inte omfatta endast tjänstemän och makthavare utan måste ytterst vända sig till folkopinionen i våra länder.
This exercise must not just involve officials and policy-makers but must ultimately be addressed to public opinion in our countries.
SwedishDenna långa arm från Islamska republikens makthavare är något som säkert är välbekant för det brittiska ordförandeskapet i dag.
This long arm of those in power of the Islamic Republic is surely one with which the British Presidency is far from unfamiliar today.