SV

major {utrum}

volume_up
1. militärt
major
volume_up
major {substantiv}
De gjorde inte det eftersom det var Major som tog detta initiativ i våras.
They failed to do so, because it was Mr Major who took that initiative last spring.
Welcome to Luleå in the Barents region Karl Petersen, Major, Luleå Muncipality
Welcome to Luleå in the Barents region Karl Petersen, Major, Luleå Muncipality
Det är därför verkligen obegripligt att John Major skulle vilja undanhålla sina medborgare detta budskap.
So it is indeed inconceivable that John Major should wish to keep that message from his people.
EN

major {substantiv}

volume_up
1. juridik
major
2. militärt
major
They failed to do so, because it was Mr Major who took that initiative last spring.
De gjorde inte det eftersom det var Major som tog detta initiativ i våras.
Welcome to Luleå in the Barents region Karl Petersen, Major, Luleå Muncipality
Welcome to Luleå in the Barents region Karl Petersen, Major, Luleå Muncipality
So it is indeed inconceivable that John Major should wish to keep that message from his people.
Det är därför verkligen obegripligt att John Major skulle vilja undanhålla sina medborgare detta budskap.
3. amerikansk engelska
The department also includes radiology nursing program, whose major is radiography.
Till avdelningen hör även röntgensjuksköterskeprogrammet, vars huvudämne är radiografi.

Användningsexempel för "major" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishWelcome to Luleå in the Barents region Karl Petersen, Major, Luleå Muncipality
Welcome to Luleå in the Barents region Karl Petersen, Major, Luleå Muncipality
SwedishNi minns väl: John Major var nöjd eftersom han hade fått allt som han ville.
Do you remember? John Major was pleased because he got everything he had wanted.
SwedishDe gjorde inte det eftersom det var Major som tog detta initiativ i våras.
They failed to do so, because it was Mr Major who took that initiative last spring.
SwedishEller 2008, Major General Champoux att säga att han kommer leverera det "avgörande året."
Or in 2008, Major General Champoux to come in and say he would deliver the "decisive year."
SwedishFru ordförande, självfallet fördömer kommissionen major Koromas statskupp i Sierra Leone.
Madam President, obviously the Commission condemns the coup d'état in Sierra Leone by Major Koroma.
SwedishMen det är en annan sak att säga att vi har tagit risker med folkhälsan för att behaga Major.
But it is quite a different matter to say that we took risks with public health to please Mr Major.
SwedishNär John Major talade om nationalstater och subsidiaritet menade han att den slutade vid Dover.
When John Major talked about the nation states and subsidiarity, he meant that it stopped at Dover.
SwedishMajor, skicka några män att hålla ett öga på vår gode kapten.
Major, send some of our man to keep an eye on our good captain.
SwedishMajor Golez och förstärkningskompaniet Är på jakt efter dom.
Major Golez and the reinforcement company are going after them.
SwedishMajor Granville borde ha kontaktat er om min ankomst.
Major Granville should have contacted you about my joining the dig.
SwedishDet är därför verkligen obegripligt att John Major skulle vilja undanhålla sina medborgare detta budskap.
So it is indeed inconceivable that John Major should wish to keep that message from his people.
SwedishJag önskar er, en premiärminister från Labour, samma framgång som den konservative John Major hade 1992.
I wish you, a Labour Prime Minister, the same success that the Conservative, John Major, had in 1992.
SwedishSedan många år avger Europeiska rådet, alltså även John Major, två gånger per år högtidliga förklaringar.
For years now the European Council, so John Major too, has been issuing solemn statements twice a year.
Swedish Även Europeiska kommissionen förekommer under ”Funding 2008–09” för Chatham House som ”Major Project Sponsor”.
 The Commission itself appears under ‘Funding 2008‑09’ for Chatham House as a ‘major project sponsor’.
SwedishMajor Aginaldo`s strids team.... och två amerikaner.
Major Aginaldo's strike team...... and two Americans.
SwedishHeléns Nilssons avhandling heter "Demand for Rapid and Accurate Regional Medical Response at Major Incidents" Mer info
The thesis is entitled"Demand for Rapid and Accurate Regional Medical Response at Major Incidents" More info
SwedishDet är en major producer of banana .
The European Union is indeed a major producer of bananas.
SwedishMajor Johnny Koromas är bara den senaste.
That of Major Johnny Paul Koroma is only the latest.
SwedishDet är en major producer of banana.
The European Union is indeed a major producer of bananas.
SwedishObegripligt att John Major så väl under toppmötet i Dublin som under det i Florens godtog inrättandet av ett centrum.
Incomprehensible because John Major was in favour of an Observatory both at the Dublin summit and the one in Florence.

Synonymer (engelska) till "majority":

majority
absolute majority
English