SV

mörk {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
I kvantmekaniken finns mörk energi och mörk materia.
So, in quantum mechanics, of course, you have dark energy and dark matter.
På grund av situationen i Österrike är denna dag en mörk dag för Europa.
Because of the situation in Austria, this is a dark day for Europe.
Den situation vi nu befinner oss i visar återigen klart hur mörk denna sida är.
A situation such as this again makes evident how dark this shadow is.
Jefferson had a black mistress.
Även hissarna är mörka, med följden att vi måste ha elektriskt ljus även där.
Even when we get into the lifts they are black so we have to have the electric light on.
Vi kommer kanske inte att kontrolleras så ofta i framtiden, men fråga vem som helst med mörk hudfärg eller asiatiskt ursprung.
Perhaps we are not checked as often as we used to be, but try asking black people or people of Asian origin.
Unicefs senaste siffror ger en mörk bild av situationen runt om i världen.
Recent UNICEF statistics paint a gloomy picture of world reality.
Detta må vara en mörk bild, men vi har anledning att hoppas!
I may paint a gloomy picture, but we do have reason for hope.
Tror vi att det är en mörk, dyster plats- -som inte har något att erbjuda?
Or do they just assume the ocean is just a dark, gloomy place that has nothing to offer?
mörk (även: dyster)
Vi tacklar denna fråga mot en ganska mörk bakgrund.
We tackle this against a rather sombre backdrop.
Om man bortser från det självbelåtna ryggdunkandet hos Europeiska unionens styrande organ, är bilden av kandidatländernas situation i Central- och Östeuropa ganska mörk.
Notwithstanding the self-congratulation of the European Union's governing bodies, a rather sombre picture emerges from the situation of the Central and Eastern European candidate countries.
(FR) Om man bortser från det självbelåtna ryggdunkandet hos Europeiska unionens styrande organ, är bilden av kandidatländernas situation i Central- och Östeuropa ganska mörk.
Notwithstanding the self-congratulation of the European Union's governing bodies, a rather sombre picture emerges from the situation of the Central and Eastern European candidate countries.
mörk (även: dyster, dimmig)
Offentligt deltagande stoppas alltför ofta undan i någon djup, mörk låda och glöms bekvämt bort.
Too often public participation is filed away in some deep, dark drawer and very conveniently ignored.
You have a deep voice.
Det finns en biljettmaskin på en mycket mörk plats.
There is a ticket machine in a very dismal area.
mörk (även: trist, tråkig, hemsk, dyster)
Hon har skänkt en del färg och charm till ett ganska tråkigt parlament med alla dessa män i mörka kostymer.
She has added some colour and charm to a fairly dull House when all the men are in dark suits.
Subprimekrisen har kastat en mörk skugga också över de europeiska bankerna.
- (IT) Mr President, ladies and gentlemen, the grave spectre of the debacle resulting from the sub-prime loans also hangs over European banks.
mörk (även: dyster, dimmig, immig)
mörk (även: dyster)
mörk (även: dyster, nedstämd)
volume_up
sombrous {adj.}
2. poetiskt
mörk (även: svart)

Användningsexempel för "mörk" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet gäller ju alltid i alla förhandlingar, men bilden ser inte så mörk ut.
This is the eternal truth of all negotiations but the picture has not been so bad.
SwedishDen situation vi nu befinner oss i visar återigen klart hur mörk denna sida är.
A situation such as this again makes evident how dark this shadow is.
SwedishTror vi att det är en mörk, dyster plats- -som inte har något att erbjuda?
Or do they just assume the ocean is just a dark, gloomy place that has nothing to offer?
SwedishFör några år sedan föll några nonchalanta flygbolag offer för en mörk serie av händelser.
A few years ago, certain negligent airlines were the victims of a series of disasters.
SwedishBalkan är inte bara en mörk håla i politiskt hänseende.
Mr President, Commissioner, the Balkans are not purely a dark cave, politically speaking.
Swedish. ~~~ Det är ingen mörk, tråkig plats.
So, it's a phenomenally active region, it's not just a dark, boring place.
SwedishDen har dock, som vi alla vet, också en mycket mörk och obehaglig baksida.
However, as we all know, it also has a very dark and unpleasant side.
SwedishVi har två identiska rutor, till vänster en i en mörk omgivning, en i en ljus omgivning.
We have two identical tiles, on the left, one in a dark surround, one in a light surround.
SwedishVisst ligger krisen och dess följdverkningar fortfarande som en mörk skugga över våra förbindelser.
The crisis and its implications continue, certainly, to overshadow our relations.
SwedishSå hur många procent av er vill egentligen ha mörk, rik och fyllig rostning?
What percentage of you actually like a dark, rich, hearty roast?
SwedishPå grund av situationen i Österrike är denna dag en mörk dag för Europa.
Because of the situation in Austria, this is a dark day for Europe.
SwedishUnicefs senaste siffror ger en mörk bild av situationen runt om i världen.
Recent UNICEF statistics paint a gloomy picture of world reality.
SwedishDen med mörk omgivning ser ljusare ut än den med ljus omgivning.
And now the one on the dark surround looks lighter than the one on the light surround.
SwedishFritt tänkt, överenstämmer mörk materia, till samma myceliala arketyp.
Going way out, dark matter conforms to the same mycelial archetype.
SwedishTrots att den ena är i mörk omgivning och den andra i ljus.
And yet there is still one on a dark surround and one on a light surround.
SwedishAtt isolera människor för oss tillbaka i historien, till en mörk tid.
Isolating people takes us back in history to a dark period.
SwedishDen 11 oktober 2006 var en mycket mörk dag för den franska järnvägstrafiken och för den luxemburgska.
11 October 2006 was a very dark day for the French railways and for the Luxembourg railways.
SwedishI kvantmekaniken finns mörk energi och mörk materia.
So, in quantum mechanics, of course, you have dark energy and dark matter.
SwedishVarenda en av er skulle säga "mörk, rik och fyllig rostning."
Every one of you would say, "I want a dark, rich, hearty roast."
SwedishOffentligt deltagande stoppas alltför ofta undan i någon djup, mörk låda och glöms bekvämt bort.
Too often public participation is filed away in some deep, dark drawer and very conveniently ignored.

Synonymer (svenska) till "mörk":

mörk