"mångfaldig" - Engelsk översättning

SV

"mångfaldig" på engelska

SV

mångfaldig {adjektiv}

volume_up
Det finns en enda kultur i universum, och den är inte mångfaldig.
It is a single culture in the universe, and it is not multiple.
Mångfaldig finansiering från EU:s kassa är fortfarande inte tillåtet enligt budgetförordningen, men detta förbud bör upphävas.
Multiple financing from EU coffers, which is still forbidden under the Financial Regulation, should no longer be prohibited.
Därför är det investeringar som kommer att ge mångfaldig avkastning och de kommer, naturligtvis, att förhindra de mänskliga kostnaderna som är förknippade med katastrofer.
They are therefore investments which will have a multiple return and will, of course, prevent the human cost of disasters.
mångfaldig (även: mångsidig, mångdubbelt)
Sydafrikanska frihandelsområdet kommer att leda till mångfaldig expansion i regionen.
SAFTA will bring manifold expansion in the region.
mångfaldig (även: multiplex-)

Användningsexempel för "mångfaldig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishTvärtom: fondmarknaden har blivit mer mångfaldig och sammansatt.
On the contrary, the fund market has become a more diverse and complicated place.
SwedishDetta visar att den politiska kulturen fortfarande är mångfaldig och blomstrande på EU-nivå.
This demonstrates that political culture at European level is still diverse and thriving.
SwedishDet finns en enda kultur i universum, och den är inte mångfaldig.
It is a single culture in the universe, and it is not multiple.
SwedishSydafrikanska frihandelsområdet kommer att leda till mångfaldig expansion i regionen.
SAFTA will bring manifold expansion in the region.
SwedishDen måste vara mångfaldig om den skall vara demokratisk.
It must be diverse if it is to be democratic.
SwedishVi måste slutligen stärka Europas ställning och bild som en mångfaldig och attraktiv samling destinationer.
Finally, we need to strengthen the position and image of Europe as a diverse and attractive set of destinations.
SwedishI Santiago de Compostela i Spanien talade han för ett tjugotal år sedan om att Europa representerade en mångfaldig enhet.
In Santiago de Compostela in Spain, some 20 years ago, he spoke of Europe as representing unity in diversity.
SwedishVi är en enhetlig grupp som samtidigt är mångfaldig.
SwedishDet är verkligen nödvändigt att bevara en rik och mångfaldig miljö och viktiga matresurser åt kommande generationer.
It is indeed necessary to preserve a rich and diverse environment and essential food resources for future generations.
SwedishDet finns många ”om”, ”men” och ”kanske” i det, för det finns inget annat sätt för en mångfaldig familj av nationer att dela makt.
There are many 'ifs', 'buts' and 'maybes', because there is no other way for a diverse family of nations to share power.
SwedishMångfaldig finansiering från EU:s kassa är fortfarande inte tillåtet enligt budgetförordningen, men detta förbud bör upphävas.
Multiple financing from EU coffers, which is still forbidden under the Financial Regulation, should no longer be prohibited.
SwedishLivsmedelsproduktionen i Europa är synnerligen mångfaldig. Förordningarna måste möjliggöra ett visst mått av flexibilitet.
Food production in Europe is very diverse, and it is therefore necessary for the regulations to permit a certain degree of flexibility.
SwedishEtt enormt utbud av en mångfaldig och differentierad underhållning står likaså för det mesta till deras förfogande utan någon kontroll.
At the same time, a huge selection of different entertainment programmes is available to them, usually without any controls.
SwedishDärför är det investeringar som kommer att ge mångfaldig avkastning och de kommer, naturligtvis, att förhindra de mänskliga kostnaderna som är förknippade med katastrofer.
They are therefore investments which will have a multiple return and will, of course, prevent the human cost of disasters.
SwedishMångfaldig finansiering från EU: s kassa är fortfarande inte tillåtet enligt budgetförordningen, men detta förbud bör upphävas.
For the first time, the European Parliament is officially given a basis in the comitology procedure and is involved along with the Council in drawing up the priority list.
SwedishMångfaldig och balanserad information måste vara fri från propaganda; men folken i alla länder ropar efter information och klargöranden om av vad EU gör.
Diverse and balanced information must be free of propaganda; but the people of all countries are crying out for information and explanation of what the EU is doing.
SwedishMen den europeiska jordbruksstrukturen är mångfaldig och mer småskaligt strukturerad än den är till exempel i USA.
The European farming industry is, however, very diverse and structured in smaller units than is the case in the United States, for example; it is hard to make a direct comparison.
SwedishDenna omvandling kommer att öppna upp för en demokratisk och mångfaldig politik samt ansträngningar att åter införa det europeiska värdesystemet i det serbiska folkets medvetande.
This change will open up the field of democratic, plural politics and efforts to bring the European value system back into the consciousness of the Serbian people.
SwedishDetta rättfärdigades genom försvarandet av en mångfaldig demokrati mot diktaturer.
The justification was the defence of a pluriform democracy against dictatorships, but in practice it was mainly about protecting a capitalist economy from a socialist economy.
SwedishI en utvidgad och mer mångfaldig union blir tydliga och juridiskt bindande mål, liksom utbildning och metoder för att mäta, övervaka och beräkna resultat, allt viktigare.
In an enlarged and more diverse Union, clear and legally binding targets, as well as education and methods for measuring, monitoring and calculating results, become more and more important.

Synonymer (svenska) till "mångfaldig":

mångfaldig
Swedish