"mätt" - Engelsk översättning


Menade du mått, matt, matt
SV

"mätt" på engelska

SV mätt
volume_up
{adjektiv}

mätt (även: full, hel, högst, högsta)
volume_up
full {adj.}
På Irland finns det en relativt sofistikerad hypoteksmarknad med EU-mått mätt, inbegripet tillgång till ett fullständigt utbud av konkurrenskraftigt prissatta hypoteksprodukter.
Ireland enjoys a relatively sophisticated mortgage credit market in EU terms, including access to the full range of competitively priced mortgage products.
mätt (även: full, fylld)
mätt (även: nöjd, tillfredsställd)
volume_up
sated {adj.}

Användningsexempel för "mätt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishUrsäkta, men Tjeckien är inget litet land, inte ens med europeiska mått mätt.
I am sorry but the Czech Republic is not a small country, even in European terms.
SwedishI Portugal och Tjeckien är medborgarnas inkomst, mätt som BNP, ungefär densamma.
In Portugal and the Czech Republic, citizens' income, measured by GDP, is roughly the same.
SwedishMaten måste vara hälsosam, hålla en mätt länge, smaka gott och kosta så lite som möjligt.
Food needs to be healthy, last a long time, taste good and cost as little as possible.
SwedishSkattebetalaren vet emellertid att det handlar om svindlande summor med hans mått mätt.
However, the tax-payers know that what they see as massive amounts of money are involved.
SwedishMätt med denna måttstock finns det ett antal allvarliga brister i de nya uppgörelserna.
Measured by this yardstick there are a number of serious shortcomings in the new arrangements.
SwedishGodkända genetiskt modifierade organismer är säkra, och ingen blir mätt av ideologi!
Authorised GMOs are safe, and ideology does not fill bellies!
SwedishDet ligger säkert något i detta, men av handel blir man inte mätt.
There is no doubt some truth in that, but trade does not fill stomachs.
SwedishDen har fastslagits till 48 timmar, mätt över en period om fyra månader.
They are set at 48 hours measured over a period of four months.
SwedishOm civila mål bombades och förstördes - att döda civila är olagligt enligt alla mått mätt.
If civilian targets were targeted and destroyed, killing civilians is illegal by anyone's standards.
SwedishDet får mig också att tänka på ordspråket ” Den som är mätt förstår inte den som är hungrig ”.
I have a feeling that those who now criticise the process in Iraq have never even been near a war.
SwedishMed europeiska mått mätt är det kanske snabbt men för nöden i Mozambique är det måhända väldigt sent.
Unlike a number of Member States, the European Union has promised only very limited aid so far.
SwedishDet får mig också att tänka på ordspråket ”Den som är mätt förstår inte den som är hungrig”.
That also makes me think of the saying, ‘Those who are well fed do not understand those who are hungry.’
SwedishVinkeln 0,79 (pi / 4) mätt i radianer ger tangens på 1,01.
The tangent of the angle (in radians) 0.79 (Pi/4) is 1.01.
SwedishVinkeln 0,39 (pi / 8) mätt i radianer ger tangens på 0,41.
The tangent of the angle (in radians) 0.39 (Pi/8) is 0.41.
SwedishAtt tvingas avtjäna de två av de hårdaste straffen efter varandra är, med EU-mått mätt, en mycket grym behandling.
Serving two of the major sentences is, according to European standards, very cruel treatment.
SwedishVinkeln 0,79 (pi / 4) mätt i radianer ger sinus på 0,71.
The sine of the angle (in radians) 0.79 (Pi/4) is 0.71.
SwedishMed europeiska mått mätt är det kanske snabbt men för nöden i Mozambique är det måhända väldigt sent.
In European terms, this may be swift action, but given the emergency in Mozambique, this is probably very late.
SwedishVinkeln 1,57 (pi / 2) mätt i bågmåttet ger cosinus på 0.
The angle 1.57 (Pi/2) returns a cosine of 0 radians.
SwedishMätt i kolonibildande enheter (cfu) var halten av koliforma bakterier 360 cfu/100 ml och halten av enterokocker 21 cfu/100 ml.
Colibacilli and enterococci levels were 360 cfu/100 ml and 21 cfu/100 ml, respectively.
SwedishVinkeln 1,57 (pi / 2) mätt i radianer ger sinus på 1.
The sine of the angle (in radians) 1.57 (Pi/2) is 1.