"märklig" - Engelsk översättning

SV

"märklig" på engelska

SV märklig
volume_up
{adjektiv}

1. allmänt

märklig (även: konstig, främmande, egendomlig, underlig)
Herr ordförande, Thomasbetänkandet har tagit sig en något märklig utveckling.
Mr President, the Thomas report has taken a somewhat strange turn.
Det här är en märklig, ganska pervers, historia, för att uttrycka det med väldigt enkla ord.
This is a strange, rather perverse, story, just to put it in very simple terms.
Det är en mycket märklig debatt som vi bevittnar i dag.
   Mr President, it is a very strange debate that we are witnessing today.
märklig (även: upplevelserik, minnesvärd)
märklig (även: noterbar)
märklig (även: avlägsen, udda, konstig, enstaka)
volume_up
odd {adj.}
Just vad gäller ozonet befinner vi oss ju i en märklig situation.
Specifically where ozone is concerned, we are of course in an odd situation.
Behandlingen av detta betänkande skulle kunna betecknas som märklig.
Mr President, the discussion of this report is rather odd.
Detta är en märklig informationspolitik, tycker jag.
That is an odd information policy, in my opinion.

2. "värd att uppmärksamma"

Rådets uppfattning i denna fråga är mycket märklig och dessutom oroväckande.
The Council's opinion on this question is very remarkable and also alarming.
Det finns en märklig motsättning mellan motiveringsdelen i betänkandet och själva resolutionen.
There is a remarkable contrast between the explanatory statement and the resolution itself.
Den resolution som vi debatterar är egentligen ganska märklig.
The resolution we are debating is really quite remarkable.

Användningsexempel för "märklig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDärtill kommer numera en mängd olika hälsopåståenden av mer eller mindre märklig typ.
In addition, there is now a host of different health claims of varying significance.
SwedishKommissionen har emellertid utarbetat sitt koncept och i samband med det fått en märklig idé.
The Commission has redrafted its paper and has now come up with a very peculiar idea.
SwedishVi tycker att kommissionens bristande samarbetsvilja är märklig, vilket vi redan tidigare har sagt.
As I said before, we are surprised at the lack of cooperation with the Commission.
SwedishJag vill här påpeka vilken märklig situation denne man befinner sig.
I must highlight here today the peculiar situation that this man is in.
SwedishIdén om en sluten försvarskärna är märklig, förbryllande och rentav skrämmande.
Stability is brought about through the division of state and justice, and that is why it is difficult.
SwedishDen debatt vi för är utomordentligt märklig.
Madam President, ladies and gentlemen, we are in the middle of an extremely unusual debate.
SwedishDetta måste sägas tyda på en märklig uppfattning om vad demokrati är.
This is, it has to be said, a curious conception of democracy.
SwedishJag vill påpeka att en märklig tendens har uppkommit.
It seems to me that a curious discrepancy is starting to take shape.
SwedishLåt oss vara ärliga; vi befinner oss i en något märklig situation.
Mr President, Commissioner, if we are honest, we find ourselves in a somewhat unusual situation.
SwedishDet har i vart fall varit en mycket märklig kompromiss.
It has, in any case, been a very peculiar compromise.
SwedishVår debatt är verkligen märklig.
Mr President, our debate this morning is rather curious.
SwedishVi befinner oss i en märklig situation, eller hur?
We have an extraordinary situation here, do we not?
SwedishI dag befinner vi oss i en märklig situation.
We find ourselves today in a curious situation.
SwedishJag tänkte "Det var verkligen märkligt", så jag såg ner på min kropp och tänkte "Whoa, jag är en märklig figur".
And I thought, "That's very peculiar." ~~~ And I looked down at my body and I thought, "Whoa, I'm a weird-looking thing."
SwedishGenom att erkänna Kosovo har vi placerat den EU-vänliga delen av den allmänna opinionen i en mycket märklig ställning.
By recognising Kosovo, we have placed the pro-European section of public opinion in Serbia in a very awkward position.
SwedishDet måste ha varit en märklig upplevelse.
That must have been quite an experience.
SwedishSituationen är ytterst märklig.
The situation is quite extraordinary.
SwedishDet är en litet märklig situation.
SwedishVår årliga debatt om unionens roll i världen äger, precis som min företrädare sade, rum vid en märklig tidpunkt.
Mr President, as the previous speaker said, our annual debate on the Union's role in the world is taking place at a special point in time.
SwedishDen roll som spelas av kommissionen, och särskilt det generaldirektorat som leds av Günter Verheugen, har verkligen varit märklig.
The role played by the Commission, and in particular by the Directorate-General that Commissioner Verheugen heads, has been truly curious.