"människa" - Engelsk översättning

SV

"människa" på engelska

SV människa
volume_up
{utrum}

1. allmänt

människa (även: typ, foster, varelse, skapelse)
volume_up
creature {substantiv}
Jami Weinstein utmanar den bild vi har av människan som unik och skild från andra varelser på jorden.
Weinstein challenges our picture of humans as unique and separate from other creatures on Earth.
De hör på samma sätt som människor, som riktiga varelser.
And they hear like humans do, or real creatures do.
Människan är ett beroende och ansvarigt väsen med ett förhållande till å ena sidan Gud, dess skapare, och å andra sidan till sina medmänniskor.
Human beings are independent and responsible creatures placed in relation to God, their Creator, on the one hand and their fellow human beings on the other.
människa (även: själ)
volume_up
soul {substantiv}
Våldet förstör inte bara människorna utan även ett folks själ.
Force destroys not only people, but the soul of a people.
Jag ville få själ och hjärta och människor, era medborgare, att se på statistiken som vi har vant oss med.
I wanted to put heart and soul and people, your public, around the statistics that we've become so used to.
Det är en skam att människor som knappt kan skrapa ihop tillräckligt för att hålla sig levande skall pressas att betala tillbaka de rikas lån.
It is an outrage that people who can barely scrape together enough to keep body and soul together should be squeezed to pay back loans to the rich.
människa (även: mänsklig varelse)
volume_up
human being {substantiv}
Ingen människa får vara tyst inför detta exempellösa övergrepp.
No human being can remain silent in the presence of this inconceivable violence.
Varje människa har rätt till tanke-, samvets- och religionsfrihet.
Every human being has the right to freedom of thought, conscience and religion.
These rights are inviolable and this applies to every single human being.

2. vardagligt

människa (även: avdelning, ämne, organisation, samling)
volume_up
body {substantiv}
Jag håller inte med om det uttalandet, vi vet ju att en människa är mer än endast en kropp.
I do not share this viewpoint, for we know that a human being is more than just a body.
Människokroppen kan inte patenteras, endast produkter som skapas av människan.
The human body is not patentable; only products created by Man can be patentable.
Människans kropp och själ förvandlas alltså till en handelsvara.
In other words, the human body and mind have become a commodity.

Synonymer (svenska) till "människa":

människa

Användningsexempel för "människa" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishEn människa som kunde ha bidragit till att öka det allmännas väl lämnar landet.
An individual who could have contributed to increasing the common good leaves.
SwedishIngen ska kunna ta ifrån en människa liv och värdighet, inte ens enskilda stater.
No one can take away a person's life and dignity, not even individual States.
SwedishEgentligen är ju han en mycket positiv människa, alla åhörare var förvånade
Really he is a very positive person indeed, and all his listeners were astonished.
SwedishJag är en vanlig människa, och jag ska tala om viktiga frågor!
   Mr President, I am a real person who is going to talk about real issues!
SwedishLåt oss se till att varje människa kan hävda sin asylrätt i Europeiska unionen.
Let us ensure that everyone can claim the right of asylum within the European Union.
SwedishNjuren var faktiskt det första organ som någonsin transplanterades i en människa.
The kidney was indeed the first organ ever to be transplanted to the human.
SwedishMed andra ord anser försäkringsbolagen att en gammal människa inte är värd någonting.
There you have it. Insurance companies consider that the elderly are worthless.
SwedishEn människa som inte är nyfiken är på väg att bli gammal.
Mr President, a lack of curiosity is an indication that a person is growing old.
SwedishFör en del människor är brevbäraren ibland den enda människa de träffar under dagen.
Occasionally for some people the postman is the only person they see all day.
Swedish(Skratt) Jag sa: "Är det möjligt att trigga en orgasm hos en död människa?"
(Laughter) I said, "So, could you conceivably trigger an orgasm in a dead person?"
SwedishVila, tillfälle till besinning och avslappning hör till basbehoven för en människa.
People's basic needs include rest, and an opportunity to reflect and relax.
SwedishKommande utvidgningar blir bara möjliga om EU gör varje enskild människa mer välmående.
It was on our continent that social policy and the Welfare State were invented.
SwedishOmständigheterna är annorlunda, men resultatet är detsamma: en oskyldig människa är död.
Circumstances are different but the result is the same: an innocent person dead.
SwedishVarje elev i svårigheter är en ung människa vars personliga framtid står på spel.
Any pupil in difficulties is a young person whose future is compromised.
SwedishJag tänker inte ställa upp...... innan jag rår om...... denna underbara människa.
I won't campaign...... until I can possess...... her actual velvet self.
SwedishVarje språk en människa lär sig ger henne tillgång till ett större kulturrum.
Every language a person learns gives him or her access to a larger cultural dimension.
SwedishAllt som kan göras för att rädda livet på denna enda människa måste göras.
Everything that can be done to save the life of a single person must be done.
SwedishAtt vi gör detta är av största vikt, eftersom varje avrättad människa är en för mycket.
It is most important that we do that: every person who is executed is one too many.
SwedishVi får absolut inte glömma att varenda minut faller en människa offer för skjutvapen.
We must remember a significant fact: every minute somebody falls victim to a firearm.
SwedishEller helt enkelt en ny sorts människa, som slåss för sin rätt i samhället?
Or simply a new species of humanity, fighting for their share of the world?