"luft" - Engelsk översättning

SV

"luft" på engelska

volume_up
luft {enb. plur.}
EN
SV

luft {enbart pluralis}

volume_up
luft
volume_up
air {enb. plur.}
Luftkvalitet och renare luft i Europa (omröstning)
Air pollution: ambient air quality and cleaner air for Europe (vote)
Luftkvalitet och renare luft i Europa (debatt)
Air pollution: ambient air quality and cleaner air for Europe (debate)
Luft- och havsföroreningar utgör problem som vi inte kan lösa var för sig.
Air pollution and marine pollution are problems which we cannot solve individually.

Användningsexempel för "luft" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEntusiasmen skulle nästan kunna liknas vid ett trasigt däck vars luft pyser ut.
It is almost as if air is being let out of the tyre of enthusiasm in relation to it.
SwedishSjukdomarna kan förmedlas genom luft, vätskor, kroppar, föremål eller insekter.
The disease could be carried in the air, in liquids, bodies, articles or by insects.
SwedishÅh, Europeiska unionen, låt ditt uppdrag spridas överallt, liksom den luft vi andas.
Oh, European Union let your mission spread everywhere like the air we breathe.
Swedish(CS) Vi vill alla kunna andas frisk luft och förhindra att glaciärerna smälter bort.
(CS) All of us wish to breathe clean air and halt the melting of the glaciers.
SwedishHan kan också förklara att hans barn och barnbarn kommer att få renare luft.
He can also explain that his children and his grandchildren will have cleaner air.
SwedishDe kommer att leda till en betydande förbättring av kvaliteten på den luft vi andas.
It will bring about an important improvement in the quality of air that we breathe.
SwedishTill och med i skolor och på vårdinrättningar orsakar dålig luft allvarliga problem.
Poor air quality in schools and health establishments also causes serious problems.
SwedishVäl inne i lärarrummet möts jag av en varm, nästan genomträngande fuktig luft.
Once inside the staff room I am met by a warm, almost penetrating damp air.
SwedishMed bättre luft får vi också bättre miljö, som i sin tur ger bättre hälsa.
Better air also means a better environment, which in turn means better health.
SwedishNågra av dem, måste jag tyvärr säga, släpper ut förorenande material i luft och vatten.
Some of them, I am sorry to say, discharge polluting materials into air and water.
SwedishSjälvklart måste EU skapa ett hållbart system för att skydda luft, mark och vatten.
Obviously, the EU must create a sustainable system for protecting air, land and water.
SwedishLuft- och havsföroreningar utgör problem som vi inte kan lösa var för sig.
Air pollution and marine pollution are problems which we cannot solve individually.
SwedishDen inre marknaden har främjat innovation och tillämpning av tekniker för renare luft.
The internal market has promoted innovation and the adoption of clean-air technology.
SwedishJag får sådan migrän och ibland svullnar min hals så jag inte får luft.
I get these migraines and sometimes, my throat closes up and I can't breathe.
Swedish. – Ren luft för medborgarna, deras hälsa och deras livskvalitet är en god tanke.
. – Clean air for the citizens, their health and their quality of life is a good intention.
SwedishEntusiasmen skulle nästan kunna liknas vid ett trasigt däck vars luft pyser ut.
It is one step less than we would like, because we want observer status and we request that.
SwedishÅtaganden måste göras för att bekämpa utsläpp från internationell luft- och sjötransport.
Commitments must be made to combat emissions from international air and sea transport.
SwedishDet handlar om buller, om föroreningar när det gäller mark, luft och vatten.
We need to assess the impact of noise, for example, and of ground, air and water pollution.
SwedishI detta betänkande talas det om klimatförändringar och vad vi bör göra för att få renare luft.
This report talks about climate change and what we must do to clean up the air.
SwedishRen luft är en grundläggande förutsättning i livet.
on behalf of the PSE Group. - (NL) Mr President, clean air is a basic necessity of life.