"lova" - Engelsk översättning

SV

"lova" på engelska

SV lova
volume_up
{verb}

Jag kan inte lova det, och hur som helst måste ni diskutera det med dem.
I cannot guarantee it; in any event, you will have to discuss it with them.
Jag kan lova er att innan dagen är slut -
I can guarantee you that by the end of today
Ingen är skyddad, ingen kan lova att spela tills spelet är slut.
No one is safe, no one can guarantee that he will play the game right up to the end.
Jag kan lova parlamentet en lämplig intern fördelning av medel för denna uppgift.
I can promise Parliament an adequate internal allocation of resources for this task.
Tyvärr kan jag inte lova att detta kommer att lösas innan folkomröstningen.
Unfortunately, I cannot promise that this will be solved before the referendum.
Jag kan aldrig lova att det inte kommer att finnas en politisk bakgrund.
I can never promise that there will be no political background.
Eller kan kommissionen åtminstone lova att undersöka vilka eventuella rättsliga åtgärder som kan vidtas?
Or will it, at the very least, undertake to consider possible legal action?
Kan kommissionen lova att någonting verkligen händer bortsett från att det görs undersökningar?
Can the Commission promise that something really is happening apart from studies being undertaken?
Och förslaget om stadgan för europeiska privata aktiebolag - kommer rådet att lova oss att det antas före utgången av denna mandatperiod?
The idea for a European private company statute - will Council undertake with us to get it through by the end of this mandate?
lova (även: båda, varsla)
Jag hoppas att detta kommer att bidra till att stärka det hopp som växte fram ur den senaste tidens diplomatiska initiativ som till slut verkar lova gott för en lugnare situation.
I hope that these moves will help strengthen the hope born out of the recent diplomatic initiatives, which would seem at last to bode well for a calming of the situation.
Jag kan lova er - och detta är kommissionens behörighetsområde - att vi kommer att fortsätta lyssna till den nationella enhetsregeringen, som vi har börjat göra.
I can promise - and this is within the Commission's competence - that we will further engage with the National Unity Government, as we have started to do.
lova

Synonymer (svenska) till "lova":

lova

Användningsexempel för "lova" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishI detta avseende kan jag lova att jag och min grupp kommer att arbeta med frågan.
In that sense, I would like to pledge my group and my time to working on that.
SwedishJag kan lova att det är svårt för mig att tala nu, efter det inlägg som jag just har hört.
I must say that it is very hard for me to follow on from the last intervention.
SwedishJag anser att vi även måste lova att erkänna den staten när den utropas.
And I think we should commit ourselves to recognising that state if it is declared.
SwedishDärför kan jag lova er att vi regelbundet och kontinuerligt kommer att ta oss an problemet.
So I can assure you that this problem will be given regular and continued attention.
SwedishVerkligen ett anmärkningsvärt exempel på att lova lite och leverera mycket!
Well, there is a remarkable piece of underpromising and overdelivery!
SwedishTalesättet " Lova men inte hålla " borde inte besannas i Europa.
There should be no question of Europe failing to keep the promises it makes.
SwedishVladimir Putin kom till makten genom att lova att återupprätta lag och ordning.
Vladimir Putin gained power by promising to restore order.
SwedishMer kan jag inte lova för tillfället.
What you have said will appear in the Minutes, but I cannot take the matter any further at this stage.
SwedishKan ni lova att parlamentet kommer att rådfrågas i denna fråga?
Can you give your word that this House will be consulted on this matter?
SwedishVad måste kommissionärerna lova nästa gång, med hotet om avvisande hängande över dem?
What promises will Commissioners need to make next time, with threats of rejection hanging over them?
SwedishJag kan inte lova er att vi kommer att trolla fram dem igen.
I cannot tell you that they can be reinstated with a wave of a magic wand.
SwedishI stället bör han offentligt lova omedelbar hjälp med återuppbyggnadsarbetet.
Tens of thousands of hectares of cultivated land and a large number of cattle farms were completely burned.
SwedishJag reste inte till Pristina för att lova att de europeiska skattebetalarnas pengar kunde användas istället.
He showed considerable courage in visiting trouble spots to try to defuse tensions.
SwedishDet är lätt att lova att ta på sig bördan och det kostar ingenting.
Agreeing to take on these burdens is simple and costs nothing.
SwedishMen jag kan lova er att jag, min regering och min president vill lyssna på våra allierade.
Be assured that I, my Government and my President are back in the business of listening to our allies.
SwedishVad måste kommissionärerna lova nästa gång, med hotet om avvisande hängande över dem?
If you had had the courage to put the nations ' Commission before us in October, you would have had my vote.
SwedishDärför skulle jag vilja be honom att lova omedelbar hjälp.
I would ask the Commissioner, therefore, to announce that this immediate aid will be provided.
SwedishJag borde inte lova saker som jag inte har för avsikt att hålla.
I shouldn't be making promises I don't intend to keep.
SwedishOch det kan jag lova er händer. ~~~ För det hände mig.
And I can tell you this happens, because it happened to me.
SwedishVar snäll och lova oss att dessa eftergifter har säkrats.
Please let us know those concessions have been secured.