SV lots
volume_up
{utrum}

lots (även: ledare, anförare, pilot)
volume_up
pilot {substantiv}
Det är inte fråga om en fartygskapten som plötsligt och utan lots angör vilken hamn som helst.
It is not a question of a captain of a ship suddenly entering any old port without a pilot.
Olyckan inträffade för fyra eller fem månader sedan, i juli 2003, när ”Tasman Spirit” lotsades in i Karachis hamn av en pakistansk lots.
The accident happened in July 2003, 4-5 months ago, while the was being piloted by a Pakistani pilot in the port of Karachi.
Olyckan inträffade för fyra eller fem månader sedan, i juli 2003, när ” Tasman Spirit ” lotsades in i Karachis hamn av en pakistansk lots.
The accident happened in July 2003, 4-5 months ago, while the was being piloted by a Pakistani pilot in the port of Karachi.

Användningsexempel för "lots" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishFör det andra tjänster vid fartyget, eller lots- och bogseringstjänster.
Secondly, ship services, also referred to as pilotage and towage services.
SwedishKonkurrens mellan lots- och bogseringstjänster sker på bekostnad av säkerheten, arbetsförhållandena och existenssäkerhet.
Competing pilotage and towage services are at the expense of safety, working conditions and job security.
SwedishDet är inte fråga om en fartygskapten som plötsligt och utan lots angör vilken hamn som helst.
These are the issues we must deal with and if we are to talk about promoting maritime traffic, we must bear in mind that this must be incorporated.
SwedishUnder de tidigare diskussionerna träffade jag vid flera tillfällen företrädare för lots-, docknings- och lastsektorerna.
During previous discussions I met on repeated occasions with all the representatives of the piloting, docking and loading sectors.
SwedishI det förslag vi behandlar i dag innefattas de teknisk-nautiska tjänsterna (lots- och förtöjningstjänster) och lasthantering (stuvning, eller cargo handling).
The proposal we are dealing with today includes technical-nautical services (pilotage and mooring) and cargo-handling services.