"longitud" - Engelsk översättning

SV

"longitud" på engelska

EN

"longitude" på svenska

volume_up
longitude {substantiv}
SV

longitud {utrum}

volume_up
1. geografi
longitud
volume_up
long {substantiv} [förk.] (longitude)
longitud
Så här gör du om du vill hitta de geografiska koordinaterna (latitud och longitud) för en plats på kartan:
To look up the geographic coordinates (latitude and longitude) of a spot on the map, follow the steps below:
Lat/long-markör (Marcelo C)Med Lat/long-markören kan du släppa en minimarkör med koordinaterna för latitud och longitud vid valfritt område.
LatLng Marker (Marcelo C)The LatLng Marker allows you to drop a mini marker with latitude and longitude coordinates for an area that you select.
Avgränsningen av de områden som skall skyddas anges i kommissionens förslag utifrån kriteriet latituder och longituder.
The delimitation of the areas to be protected is defined in the Commission’ s proposal by the criterion of degrees of longitude and latitude.
EN

longitude {substantiv}

volume_up
1. allmänt
longitude (även: height, length, register, stature)
2. geografi
longitude (även: long)
To look up the geographic coordinates (latitude and longitude) of a spot on the map, follow the steps below:
Så här gör du om du vill hitta de geografiska koordinaterna (latitud och longitud) för en plats på kartan:
LatLng Marker (Marcelo C)The LatLng Marker allows you to drop a mini marker with latitude and longitude coordinates for an area that you select.
Lat/long-markör (Marcelo C)Med Lat/long-markören kan du släppa en minimarkör med koordinaterna för latitud och longitud vid valfritt område.
The delimitation of the areas to be protected is defined in the Commission’ s proposal by the criterion of degrees of longitude and latitude.
Avgränsningen av de områden som skall skyddas anges i kommissionens förslag utifrån kriteriet latituder och longituder.

Användningsexempel för "longitud" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishSå här gör du om du vill hitta de geografiska koordinaterna (latitud och longitud) för en plats på kartan:
To look up the geographic coordinates (latitude and longitude) of a spot on the map, follow the steps below:
SwedishLat/long-markör (Marcelo C)Med Lat/long-markören kan du släppa en minimarkör med koordinaterna för latitud och longitud vid valfritt område.
LatLng Marker (Marcelo C)The LatLng Marker allows you to drop a mini marker with latitude and longitude coordinates for an area that you select.

Synonymer (svenska) till "longitud":

longitud
Swedish