SV

ljus {pluralis}

volume_up
Jefferson sa, "När de kommer och tänder sina ljus vid vårt, får de ljus utan att förmörkna oss."
Jefferson said, "When they come and light their candles at ours, they gain light, and we are not darkened."
Sanningen är, att när de tänder sitt ljus vid vårt, får vi dubbelt så mycket ljus för alla.
Because the truth is, when they light their candles at ours, there is twice as much light available for everyone.
Du blåser ut ljus på födelsedagstårtan.
You blow out candles on top of a birthday cake.

Användningsexempel för "ljus" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishOm man gör detta kommer till och med folket att ge grönt ljus för konstitutionen.
If it does this, even the public will give the green light for the Constitution.
SwedishOch trots det, det vi faktiskt ser är ljus som inte kan förklaras av stjärnljuset.
And yet, what we actually see is light that can't be explained by the starlight.
SwedishDet är så biologiskt alstrat ljus fungerar - de talar med de här kemiska orden.
That's how bioluminescence works -- they're talking with these chemical words.
SwedishLåt mig gå vidare till min andra punkt, en fråga där jag skulle ge gult ljus.
Let me move on to my second point, the issue where I would give an amber light.
SwedishLivet utvecklades under förhållanden av ljus och mörker, ljus och sedan mörker.
Life evolved under conditions of light and darkness, light and then darkness.
SwedishMå det bli ett ljus för dig på mörka platser...... när allt annat ljus slocknat.
May it be a light for you in dark places...... when all other lights go out.
SwedishJag vill inbjuda dem till att vi gemensamt ger grönt ljus för miljövänliga bilar.
I ask them to join us in giving the green light to environmentally compatible cars!
SwedishSolstrålning består av ultravioletta och infraröda strålar, och direkt ljus.
Solar radiation is composed of ultraviolet and infrared rays, and direct light.
SwedishNi kanske skulle kunna kasta lite mer ljus över dessa nyheter, herr rådsordförande?
Perhaps, Mr President-in-Office, you could shed some additional light on this news?
SwedishFörra veckans protest av polska varvsarbetare måste dock ses i ett annorlunda ljus.
However, last week's protest by Polish shipyard workers must be viewed differently.
SwedishJag är glad över att ni åtminstone har visat oss ett ljus i slutet av tunneln.
I am happy that you have at least shown us a light at the end of the tunnel.
Swedishl morgon kommer frihetens ljus att skina på oss medan vi vandrar ut ur Egypten.
Tomorrow the light of freedom will shine upon us as we go forth from Egypt.
Swedish~~~ Nu tittar vi på ytan utifrån kvaliteten på det ljus den reflekterar.
No? Now, let's see the surfaces according to the quality of light that they reflect.
SwedishJag är kirurg, och vi kirurger har alltid haft ett speciellt förhållande till ljus.
I'm a surgeon, and we surgeons have always had this special relationship with light.
SwedishDen monetära unionen kommer att se dagens ljus som planerat den 1 januari 1999.
Monetary union will see the light of day, as expected, on 1 January 1999.
SwedishFrån och med 1800-talet har det varit uppenbart att rött ljus betyder stanna.
From the 19th century onwards, it has been clear that a red light is a signal to stop.
SwedishHär är den längst upp i byggnaden med gott om fönster som släpper in ljus.
Here it is on the top of the building with plenty of windows to let light in.
SwedishVi kommer bara att lyckas om vi ger alla progressiva lösningar i EU grönt ljus.
We will prevail only if we give the 'green light' to all progressive solutions in Europe.
SwedishDe är mindre än en våglängd av ljus, så vi har inget sätt att observera dem direkt.
They're smaller than a wavelength of light, so we have no way to directly observe them.
SwedishNi talade om Mitchellrapporten och ljus i slutet av tunneln.
High Representative, you spoke of the Mitchell report and light at the end of the tunnel.

Synonymer (svenska) till "ljus":

ljus