"ljuger" - Engelsk översättning

SV

"ljuger" på engelska

EN
EN

SV ljuger
volume_up
{verb}

ljuger (även: ligger)
Slutligen vill jag säga att ingenting ljuger som dålig statistik.
Finally, let me say that nothing lies like bad statistics.
Jag känner mig förolämpad av det sätt på vilket ni, herr kommissionsledamot, kommer hit och ljuger!
I am offended by the way in which the Commissioner comes here and lies to us!
Sparka nästa person som ljuger, i stället för att sparka dem som sätter stopp.
Sack the next person who lies, instead of sacking whistleblowers.

Synonymer (svenska) till "ljuga":

ljuga

Användningsexempel för "ljuger" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishNär jag säger att inflationen är mycket begränsad brukar svaret bli att jag ljuger.
When I say: ‘Inflation has been very limited’, the response is ‘you are lying’.
SwedishVi ljuger för oss själva och vi vidtar inte de åtgärder som skulle kunna rädda vårt liv.
We lie to ourselves and we fail to take the measures which might save our lives.
SwedishStudier visar, att under en dag ljuger folk för dig någonstans mellan 10 och 200 gånger.
On a given day, studies show that you may be lied to anywhere from 10 to 200 times.
SwedishEnrique Barón Crespo har helt rätt och ljuger inte när han säger att detta hände.
Mr Barón is completely right, and he is not lying when he says that this is what happened.
SwedishMen vet ni vad, de förvandlar sina överkroppar till is när de ljuger.
Well guess what, they're known to freeze their upper bodies when they're lying.
SwedishOch för många av oss, ljuger vår lycka verkligen i botten av pyramiden.
And for many of us, our fortunes do indeed lie at the bottom of the pyramid.
SwedishPå måndagen är han avskedad och kommissionen ljuger direkt om orsaken.
On Monday he was sacked, and the Commission lied directly about the reason.
SwedishSparka nästa person som ljuger, i stället för att sparka dem som sätter stopp.
Sack the next person who lies, instead of sacking whistleblowers.
SwedishKanske var det inte sant, men det finns ett tonfall som inte ljuger.
Perhaps this was not true but there is a tone of voice that does not lie.
SwedishJag känner mig förolämpad av det sätt på vilket ni, herr kommissionsledamot, kommer hit och ljuger!
I am offended by the way in which the Commissioner comes here and lies to us!
SwedishVill vi ha regeringar som ljuger om sina budgetar eller underskott?
Do we want governments that lie about their budgets or their deficits?
SwedishUnionsmedborgarna vet att krisen är allvarlig, för man ljuger inte för folket ostraffat.
Our citizens know - because we cannot lie to people with impunity - that the crisis is serious.
SwedishOm folk säger något som inte passar oss säger vi att de ljuger.
If people tell us something that does not suit us, we say they are lying.
SwedishVisa mig någon kille som aldrig sakt skitsnack, Så ljuger han!
Show me a man that's never said shit, I'll show you someone full of shit!
SwedishMan ljuger för oss om den bindande natur som ska känneteckna stadgan om de grundläggande rättigheterna.
We are being lied to about the binding nature of the Charter of Fundamental Rights.
Swedish(skratt) De ljuger, de fuskar, de blir distraherade och de skapar riktigt lama konstruktioner.
(Laughter) They lie, they cheat, they get distracted and they produce really lame structures.
SwedishDu menar, att om du åndå ljuger spelar det ingen roll.
You mean to say, when you're lying already, it doesn't make any difference anyway.
SwedishEndera parten ljuger.
There are two conflicting positions: one of the parties is lying.
SwedishNär militären nu har makten är det uppenbart att den ljuger och inte står för sitt ord.
It is obvious that now that the military are in power, they are lying and must not be taken at their word.
SwedishVi har pratat lite om hur man talar med någon som ljuger ~~~
Now we've talked a little bit about how to talk to someone who's lying and how to spot a lie.