"livsföring" - Engelsk översättning

SV

"livsföring" på engelska

SV

livsföring {utrum}

volume_up
Eller som den som framkallade ödeläggelse av samhällen och tillintetgörelse av en livsföring?
Or the one who brought desolation to communities and destruction to a way of life?
Stadsmiljön påverkar direkt miljoner EU-medborgares livsföring och den har också viktiga återverkningar för miljön över huvud taget.
The urban environment directly affects the way of life of millions of European citizens and also has important repercussions on the environment in general.
Jag själv skulle vara skräckslagen om vi inte hade samverkat på något sätt med CIA mot de fanatiska terrorister som ville förstöra vår livsföring.
Personally, I would be horrified if we had not cooperated in any way with the CIA against terrorist fanatics who would destroy our way of life.
livsföring (även: livsstil)
Hans måttliga livsföring och den framtidstro den ledde till gjorde att vi hoppades på det bästa.
With a moderate lifestyle and a period of optimism stemming from it, we hoped for the best.
En viktig pedagogisk uppgift är också att hjälpa människor till en hälsosammare livsföring för att förebygga sjukdomar och skador.
An important educational task is to help people to a healthier lifestyle to prevent illnesses and injuries.
Punktskatten är inte fiskal, enbart politik för att samla in pengar till staten, utan den är klart och tydligt ett instrument som med marknadsekonomiska medel leder till sundare livsföring.
Excise duty is not fiscal in nature, simply a policy to provide revenue for the state, but clearly it is an instrument which will lead to healthier lifestyles, aided by a market economy.

Användningsexempel för "livsföring" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEller som den som framkallade ödeläggelse av samhällen och tillintetgörelse av en livsföring?
Or the one who brought desolation to communities and destruction to a way of life?
SwedishHans måttliga livsföring och den framtidstro den ledde till gjorde att vi hoppades på det bästa.
With a moderate lifestyle and a period of optimism stemming from it, we hoped for the best.
SwedishOerhört viktig för människors hälsa och en normal livsföring.
Why should such a product be taken out of the seas and then given away?
SwedishEn viktig pedagogisk uppgift är också att hjälpa människor till en hälsosammare livsföring för att förebygga sjukdomar och skador.
An important educational task is to help people to a healthier lifestyle to prevent illnesses and injuries.
SwedishHögern predikar en stram livsföring och hävdar att man därigenom försvarar kommande generationer mot de bördor som vår generation lägger på dem.
The Right preaches austerity to us, claiming to defend future generations against the burdens imposed by our generation.
SwedishHögern predikar en stram livsföring och hävdar att man därigenom försvarar kommande generationer mot de bördor som vår generation lägger på dem.
Mr President, the Lisbon strategy remains the most coherent means of making Europe a centre of economic, social and environmental excellence.
SwedishStadsmiljön påverkar direkt miljoner EU-medborgares livsföring och den har också viktiga återverkningar för miljön över huvud taget.
The urban environment directly affects the way of life of millions of European citizens and also has important repercussions on the environment in general.
SwedishJag själv skulle vara skräckslagen om vi inte hade samverkat på något sätt med CIA mot de fanatiska terrorister som ville förstöra vår livsföring.
Personally, I would be horrified if we had not cooperated in any way with the CIA against terrorist fanatics who would destroy our way of life.
SwedishOm jag får lov skulle jag vilja fästa er uppmärksamhet på det stora antalet människor med allergier som i sin livsföring är beroende av att hålla en glutenfri diet.
I should like, if I may, to draw your attention to the high number of people with allergies, whose lives depend on keeping to a gluten-free diet.
SwedishAtt stödja entreprenörsinitiativ bland kvinnor kan ge dem inkomster för ett upprätthålla en stabil livsföring och på så sätt göra dem ekonomiskt oberoende.
Supporting entrepreneurial initiative among women can provide them with incomes supporting a stable way of life, thereby giving them economic independence.
SwedishFörst och främst kan vi bidra till att minska deras arbetskostnader, levnadskostnader och kostnader för att bosätta sig och anpassa sig till utmaningarna med en ny livsföring.
First of all, we are in a position to be able to reduce their work costs, living costs, costs of settling down and adapting to the challenges of a new way of life.
SwedishPunktskatten är inte fiskal, enbart politik för att samla in pengar till staten, utan den är klart och tydligt ett instrument som med marknadsekonomiska medel leder till sundare livsföring.
Excise duty is not fiscal in nature, simply a policy to provide revenue for the state, but clearly it is an instrument which will lead to healthier lifestyles, aided by a market economy.

Synonymer (svenska) till "livsföring":

livsföring
Swedish