"livnära sig" - Engelsk översättning

SV

"livnära sig" på engelska

SV livnära sig
volume_up
{verb}

livnära sig (även: förekomma, finnas, existera, leva)

Liknande översättningar för "livnära sig" på engelska

livnära verb
sig pronomen

Användningsexempel för "livnära sig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishEftersom ingen betalar för att arbeta vill vi helt enkelt göra så att de kan livnära sig på sitt yrke.
As nobody pays to work, quite simply we want to enable them to make a living from their profession.
SwedishDet tillkommer var och en att välja hur han vill livnära sig och enligt vilken modell han vill leva.
It is up to each individual to choose how they want to feed themselves and what standards they want to live by.
SwedishDe vill lära sig hur man fiskar och livnära sig själva.
They need to learn how to fish and feed themselves.
SwedishAtt kunna livnära sig på sitt arbete och att kunna utföra sitt jobb.
Fishermen are asking for only one thing: to be able to make a living from their work and to be able to do their job.
SwedishDenna åtgärd skulle lätta trycket på yrkesfiskarna och därigenom göra det möjligt för dem att kunna livnära sig på sitt arbete.
This measure would relieve the pressure on fishermen, thereby enabling them to make a decent living from their work.
SwedishDet vi i första hand behöver för att kunna minska den sociala utstöttheten är att människor ska få inkomster som de kan livnära sig på.
The thing we need most in order to reduce social exclusion is for people to have incomes which are enough to live on.
SwedishDricka, livnära sig, tvätta sig, odla...; vattnet genomströmmar alla våra handlingar i vårt dagliga liv.
Drinking, eating, washing, farming - water irrigates each act of our daily life and we treat it, wrongly, as an unfailing and inexhaustible resource.
SwedishAtt livnära sig är en bedrift.
Swedish(FR) Dricka, livnära sig, tvätta sig, odla...; vattnet genomströmmar alla våra handlingar i vårt dagliga liv.
(FR) Drinking, eating, washing, farming - water irrigates each act of our daily life and we treat it, wrongly, as an unfailing and inexhaustible resource.
SwedishLivsmedelssuveränitet innebär man erkänner folkens rätt att livnära sig själva och folkens rätt att livnära sig på det sätt de själva vill.
Food sovereignty means the recognition of people's right to feed themselves and their right to feed themselves as they want to.
SwedishFarsan måste livnära sig!
SwedishDetta är inget att ta miste på: allt detta finns med i en strategi för att styra världen, eftersom man tar bort människors förmåga att livnära sig själva.
Let us not be mistaken, all of this comes under a strategy for world domination, since people are being deprived of the ability to feed themselves.
SwedishYrkesfiskare har berättat för oss att det blir allt svårare för dem att livnära sig på sitt arbete.
Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, fishermen have told us that it is becoming harder for them to make a living from their work.
SwedishDessa djur kommer att hållas i enorma fabriker under största delen av livet, se lite solljus och ha liten möjlighet att livnära sig på sin naturliga föda av gräs.
These animals will be kept in enormous factories for most of their lives, see little sunlight and have little opportunity to live off their natural diet of grass.
SwedishKlimatförändringarna och effekterna av den globala uppvärmningen kan ha mer att göra med de utarmade fiskbestånden än de fiskare som bara försöker livnära sig på denna näring.
Climate change and the impact of global warming may have more to do depleted stocks than fishermen simply trying to make a living out of this industry.