"litteratur" - Engelsk översättning

SV

"litteratur" på engelska

EN
SV

litteratur {utrum}

volume_up
De ska formulera frågeställningar, söka adekvat vetenskaplig litteratur.
They are to formulate questions, and look for acceptable scientific literature.
Den vedertagna sanningen var att nigerianer inte läser litteratur.
Now, the conventional wisdom was that Nigerians don't read literature.
Jag visste hur jag skulle använda underdriften som ett kompromissmedel i min litteratur.
I knew how to use understatement as a means of compromise in my literature.

Användningsexempel för "litteratur" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDe ska formulera frågeställningar, söka adekvat vetenskaplig litteratur.
They are to formulate questions, and look for acceptable scientific literature.
SwedishJag hoppas, jag gör mitt bästa att försöka läsa och förstå all litteratur.
I hope I try to go out of my way to try and read and understand all the literature.
SwedishRäkna med leveranstid ca 3 veckor för svensk litteratur och 4-6 veckor för utländsk.
Expect delivery approximately 3 weeks of Swedish literature and 4-6 weeks for foreign.
SwedishJag visste hur jag skulle använda underdriften som ett kompromissmedel i min litteratur.
I knew how to use understatement as a means of compromise in my literature.
SwedishDet handlar om vår europeiska litteratur, vår kultur och vår identitet.
It is a question of our European literature, our culture, and our identity.
SwedishJag tror att denna enda berättelse om Afrika från början kommer från västerländsk litteratur.
This single story of Africa ultimately comes, I think, from Western literature.
SwedishDet får vara nog med tomma ord, nog med påståenden, nog med analyser och nog med litteratur...
Enough of words, enough of statements, enough of analysis, enough of literature...
SwedishEn mångfald av böcker skapar ett oändligt universum av litteratur.
Multiplicity of books constitutes an inexhaustible universe of literature.
SwedishDen vedertagna sanningen var att nigerianer inte läser litteratur.
Now, the conventional wisdom was that Nigerians don't read literature.
SwedishMänniskor som blir ertappade med att läsa dess litteratur befinner sig fortfarande i fysisk fara.
People caught reading its literature are still in physical danger.
SwedishDet är ju på det hela taget mycket svårt att producera god litteratur.
It is after all very difficult to produce good literature.
SwedishDenna enorma mängd litteratur kan inte samlas på ett ställe utan datorteknikens hjälp.
This vast amount of literature cannot be concentrated in one place without the help of computer technology.
SwedishBibliometrin vilar på grundantagandet att denna litteratur avspeglar forskningsaktiviteten.
Central variables in bibliometric evaluations is publications, authors, source materials and citations.
SwedishPhD i litteratur, Duke University, USA, 1997.
Born 1961 in Kinna. Bachelor of Arts Uppsala University 1985. PhD in Literature, Duke University, USA, 1997.
SwedishOrhan Pamuk, nobelpristagare i litteratur, flydde ur landet efter det att också han hotats.
Orhan Pamuk, a winner of the Nobel Prize for literature, fled the country after he, too, received threats.
SwedishMen den oavsiktliga effekten var att jag inte visste att människor som jag kunde existera i litteratur.
But the unintended consequence was that I did not know that people like me could exist in literature.
SwedishOm du vill ha utförligare information om SQL-kommandon bör du läsa litteratur i detta ämne.
To obtain more comprehensive information on SQL commands, please consult the relevant literature on this subject.
SwedishMen bortsett från politisk konfessionell litteratur och social poesi är det inte mycket man har åstadkommit.
But this has produced little, apart from the literature of political commitment and social poetry.
SwedishVi svarar med att säga: "Det är vår konst, det är vår litteratur och det är vårt arv."
SwedishVi kommer att ge en bättre förståelse av vår kontinent genom att distribuera film, musik och litteratur.
We will provide a better understanding of our continent by means of distributing films, music and literature.

Synonymer (svenska) till "litteratur":

litteratur