"lille-" - Engelsk översättning

SV

"lille-" på engelska

EN
EN
EN
EN
SV

lille- {adjektiv}

volume_up
För er som läste "Lille prinsen", förstår kopplingen, hoppas jag.
For those of you who've read "The Little Prince," you understand that reference, I hope.
Hans lille vän sa, att han inte skulle säga det inför barnen och det är bra.
But his little friend promised he wouldn't say it in front of the children, which is fine.
Här är lille Nick. ~~~ Han gillar Batman och vattenpistoler.
So here's little Nick -- likes Batman and squirt guns.

Användningsexempel för "lille-" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi måste här i Europaparlamentet ikläda oss rollen som den lille pojken i sagan.
Here in the European Parliament, we must adopt the role of the little boy in the story.
SwedishVad det handlar om är inget annat än den lille mannens rädsla för att inte bli omvald!
It is the small man's fear of not being re-elected, neither more nor less!
SwedishI vissa städer, såsom Lille, har simbassängerna särskilda badtider för enbart kvinnor.
In some cities, such as Lille, the swimming pools have womenonly sessions.
SwedishHans lille vän sa, att han inte skulle säga det inför barnen och det är bra.
But his little friend promised he wouldn't say it in front of the children, which is fine.
SwedishJag har sett detta här i staden Strasbourg, som samarbetar med Lille och Luxemburg.
I have seen this here in Strasbourg, which, as a city, is working with Lille and Luxembourg.
SwedishVi föreställer oss att kommissionen är jultomten och jag den lille pojken.
Let us imagine the Commission as Santa Claus and me as a little boy.
SwedishVi föreställer oss att kommissionen är jultomten och jag den lille pojken.
I look forward to sensible cooperation in people ’ s best interests.
SwedishEuropeiska järnvägsbyrån Espace International 299, Boulevard de Leeds 59777 Lille – Frankrike
European Railway Agency Espace International 299, Boulevard de Leeds 59777 Lille - France
SwedishFör er som läste "Lille prinsen", förstår kopplingen, hoppas jag.
For those of you who've read "The Little Prince," you understand that reference, I hope.
SwedishLille, som utsetts för år 2004, illustrerar på ett perfekt och anmärkningsvärt sätt hur detta kan uppnås.
Lille in 2004 gives us a perfect and remarkable illustration of this being done.
SwedishI Lille ägnades dessutom ett helt möte åt skyddet av minderåriga.
Furthermore, a whole workshop in Lille was devoted to the subject of protecting young people.
SwedishDet är mycket svårt det man nu begär av den lille arbetsgivaren.
What is being asked of small employers here is very difficult.
SwedishLille prinsen som levde på en asteroid. ~~~ Den hette "B612".
The little prince who lived on an asteroid, it was called B612.
SwedishDetta innebär, som jag redan har citerat från Antoine de Saint-Exupéry, att Lille prinsen tämjer räven.
Which means, as I have already quoted from Saint-Exupéry, that the Little Prince tamed the fox.
SwedishVarför kastade den lille fete in dig här med de där sakerna?
Why'd the little fat man throw you in there with them things?
SwedishMan överväger möjliga ställen som Madrid, Bonn, Luxemburg, Lille, Wien, Lissabon eller London.
Possible locations such as Madrid, Bonn, Luxembourg, Lille, Vienna, Lisbon or London are under discussion.
SwedishFörra veckan deltog jag i ministerkonferensen i Lille.
Last week I took part in the ministerial conference in Lille.
SwedishOch det ni kommer se är att den här lille pojken går igenom fem hypoteser inom loppet av två minuter.
And what you'll see is that this little boy will go through five hypotheses in the space of two minutes.
SwedishHär är lille Nick. ~~~ Han gillar Batman och vattenpistoler.
So here's little Nick -- likes Batman and squirt guns.
SwedishDen egyptiska polisen och Egyptens inrikesministerium varken kan eller vill avslöja lille Adams adress.
The Egyptian police and Interior Ministry are neither able nor willing to discover little Adam's address.