"lilla" - Engelsk översättning

SV

"lilla" på engelska

EN
EN
EN
EN
SV

lilla {adjektiv}

volume_up
När jag var en liten tjej, så gav min morfar den här lilla silverklockan till mig.
When I was a little girl, my grandfather gave me his little silver pocket watch.
Min lilla femåriga grannunge kommer inspringande, och säger, "Rags, Rags.
My little five-year-old kid neighbor comes running in, and he says, "Rags, Rags.
Så om vi tittar på det lilla skriptet här, kommer hastigheten alltid att vara 30.
So if you look at the little script here, the speed is always going to be 30.
lilla (även: smatt)
Den lilla affären runt hörnet eller i byn är en del av europeisk livskvalitet.
The small shop on the corner or in a village is part of European quality of life.
Utan något stöd skulle detta lilla jordbruksföretag inte kunna existera.
Without our support, this small agricultural holding could not stay in existence.
Då tar vi i alla fall hem det lilla som verkligen uppnåddes i Amsterdam.
That way at least the small amount that was achieved in Amsterdam is landed.
lilla (även: fjuttig)
För sjuttio år sedan anföll kommunistiska Sovjetunionen lilla Finland.
Seventy years ago, the communist Soviet Union attacked tiny Finland.
Denna lilla procentandel motsvarar en minskning med 1 700 miljoner euro.
This tiny percentage represents a loss of 1 700 million euros.
Bland dessa exempel finns mitt lilla hemland, Cypern.
Amongst these examples is that of my tiny home country, Cyprus.

Användningsexempel för "lilla" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEtt budskap av frihet och hopp har sänts ut, högt och tydligt, från lilla Irland.
A message of freedom and hope has gone out, loud and clear, from little Ireland.
SwedishNär jag var en liten tjej, så gav min morfar den här lilla silverklockan till mig.
When I was a little girl, my grandfather gave me his little silver pocket watch.
SwedishDen lilla affären runt hörnet eller i byn är en del av europeisk livskvalitet.
The small shop on the corner or in a village is part of European quality of life.
SwedishSå om vi tittar på det lilla skriptet här, kommer hastigheten alltid att vara 30.
So if you look at the little script here, the speed is always going to be 30.
SwedishSå vi trycker ihop fyra miljoner gånger solens massa in i den lilla volymen.
So, we're cramming four million times the mass of the sun into that small volume.
SwedishI de kommande bilderna ska jag enbart fokusera på den lilla kvadraten där.
Now, in the next few slides I'm just going to focus on that little square there.
Swedish(Skratt) Uppskattningsvis 8000 kilometer från Delhi ligger den lilla staden Gateshead.
(Laughter) Approximately 5,000 miles from Delhi is the little town of Gateshead.
SwedishMed ikonen infogar du den lilla grekiska bokstaven lambda med ett vågrät streck.
Symbol is used to add the small Greek letter lambda with a horizontal line through it.
SwedishTack allihop för att ni kom hit för att fira min lilla flickas bat mitzvah.
Thank you, everybody, for coming out to celebrate my little girl's bat mitzvah.
SwedishMånga av er bär det lilla rosa bandet i dessa dagar.
Ladies and gentlemen, many of you are wearing the little red bow at this time.
SwedishMitt lilla land, Danmark, betalar i år närmare 20 miljarder danska kronor till EU.
My little country, Denmark, will be paying almost DKK 20 billion to the EU this year.
SwedishMin lilla femåriga grannunge kommer inspringande, och säger, "Rags, Rags.
My little five-year-old kid neighbor comes running in, and he says, "Rags, Rags.
SwedishFör det lilla biet hade sårat honom djupare... än någon annan kunde ha gjort.
The little bee had wounded him more deeply... than anyone else could ever have done.
SwedishDet är om denna lilla punkt – den enda som skiljer oss – som vi ska rösta i dag.
It is on this small point – the only thing that divides us – that we are to vote today.
SwedishEuropeiska unionens lilla båt följer nu flämtande en strikt juridisk kurs.
The European Union dingy is now wearily following a course of legal procedures.
SwedishI mitt lilla land finns den procentuellt största delen av EMAS-certifierade företag.
My small country has the highest percentage of EMAS-certified organisations.
SwedishVi borde äntligen acceptera detta lilla land som en verklig europeisk partner.
We should finally accept this small country as a genuine European partner.
SwedishJag trodde att Europa var den lilla eurasiatiska kontinenten, en modell för demokratin.
I believed that Europe was the little Eurasian continent, a model of democracy.
SwedishUtan något stöd skulle detta lilla jordbruksföretag inte kunna existera.
Without our support, this small agricultural holding could not stay in existence.
SwedishJag hoppas att detta enbart berodde på den socialistiska gruppens lilla taktikspel.
I hope that this is just because of tactical games on the part of the Socialist Group.