"ligga mot" - Engelsk översättning

SV

"ligga mot" på engelska

SV ligga mot
volume_up
{verb}

ligga mot (även: acceptera, klä, räkna med, möta)
ligga mot

Liknande översättningar för "ligga mot" på engelska

ligga verb
mot- adjektiv
English
mot adjektiv
English
mot adverb
English
mot preposition
mot
English
möta verb

Användningsexempel för "ligga mot" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDe döda lades ut på gårdsplanerna och fick mot slutet ligga kvar inne i boningshusen.
The dead lay in the courtyards and in the end stayed in their huts.
SwedishDen måste ligga rakt mot vinden för att energin ska utvinnas.
It has to be facing the wind head on to harness the energy.
SwedishI själva politiken bör tyngdpunkten ligga på kampen mot människosmuggling och olaglig invandring.
In the policy itself, the focus should be on the fight against human trafficking and illegal immigration.
SwedishBetoningen kommer också att ligga på kampen mot narkotika och ekonomisk brottslighet, vilka ofta går hand i hand.
There will also be particular emphasis on combating drugs and the financial crime often associated with it.
Swedishligga med baksidan mot
SwedishJag välkomnar ert erkännande av att beslutet om nedläggning måste ligga hos odlaren och mot bakgrund av detta har jag granskat era olika förslag mycket noggrant.
I welcome your recognition that the decision to grub up must lie with the grower and, having said this, I have also studied your different suggestions very attentively.