"leverne" - Engelsk översättning

SV

"leverne" på engelska

EN
volume_up
syndigt leverne {substantiv} [exempel]
EN
SV

leverne {neutrum}

volume_up
1. allmänt
volume_up
way {substantiv}
Det handlar också om det som egentligen är nödvändigt, nämligen att förändra vårt eget liv och leverne för att uppnå något.
It also concerns what is really required, namely to change our own way of life if anything is to be achieved.
2. gammalmodigt
Det handlar också om det som egentligen är nödvändigt, nämligen att förändra vårt eget liv och leverne för att uppnå något.
It also concerns what is really required, namely to change our own way of life if anything is to be achieved.
Europas kultur, historia och leverne har haft stort inflytande över hela den amerikanska kontinenten, från Kanada i norr till Magellans sund i söder.
America as a whole, from Canada to the Magellan Strait, is a continent in which European culture, history and life have had a great influence.

Användningsexempel för "leverne" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet isolationistiska självbestämmandet underlättar brott och brottslingarnas leverne.
Isolationist sovereignty makes crime easier and helps criminals.
SwedishVi bör inte bara predika ett sunt leverne och hälsosamma kostvanor.
We should not simply preach healthy living and healthy nutrition.
SwedishDe ställde liv och leverne på spel genom sitt mod.
They have put their lives and their livelihoods at risk by their courage.
SwedishDet handlar också om det som egentligen är nödvändigt, nämligen att förändra vårt eget liv och leverne för att uppnå något.
It also concerns what is really required, namely to change our own way of life if anything is to be achieved.
SwedishSkjuter du fortfarande folk som leverne?
SwedishMänniskor vet vilken mat de skall äta för att främja ett hälsosamt leverne och människor lever enkelt uttryckt längre.
People know what foods they should eat in an effort to promote healthy living and, in its simplest terms, people are living longer.
SwedishEU har alltid arbetat med dessa frågor, som är mycket viktiga för medborgarnas leverne, i enlighet med artikel 93 i EG-fördraget.
The EU has always been concerned with these issues, which are of major importance to the lives of its citizens, pursuant to Article 93 of the EC Treaty.
SwedishEuropas kultur, historia och leverne har haft stort inflytande över hela den amerikanska kontinenten, från Kanada i norr till Magellans sund i söder.
America as a whole, from Canada to the Magellan Strait, is a continent in which European culture, history and life have had a great influence.
SwedishDen kan öka allmänhetens kunskap i fråga om hälsosamt leverne, till exempel genom kampanjer och utbildning, men den kan inte utgöra ett alternativ till den kunskapen.
It can extend society's knowledge in the area of healthy living, for example, by campaigns and educational measures, but it cannot be a substitute for this knowledge.

Synonymer (svenska) till "leverne":

leverne