"ledningsnivå" - Engelsk översättning

SV

"ledningsnivå" på engelska

SV

ledningsnivå {utrum}

volume_up
1. näringsliv
ledningsnivå
Vårt förslag kräver helt enkelt att medlemsstaterna kontrollerar att företagen har en person anställd på ledningsnivå som uppfyller kravet på yrkesmässig kompetens.
Our proposal simply requires Member States to check that undertakings are employing a person at managerial level who fulfils the professional competence criterion.

Användningsexempel för "ledningsnivå" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDe utgör den ledningsnivå som är närmast medborgarna.
They are the level of government closest to the citizen.
SwedishDetta är ett viktigt steg mot att garantera att kvinnors ställning är lika med männens på företagens ledningsnivå.
This is an important step towards ensuring that women's positions are equal to men's at the level of company management.
Swedish1.Finns det betydande skillnader mellan medlemsstaterna när det gäller andelen kvinnor på ledningsnivå i Europabolagen?
1.Are there any significant differences among the Member States as regards the presence of women at management levels in European companies?
SwedishÅ ena sidan är det viktigt att minska risken för förluster och minimera sannolikheten för dåligt beslutsfattande på ledningsnivå.
On the one hand, it is important to reduce the risk of losses and to minimise the potential for faulty decision making at a management level.
SwedishMen kommissionen kanske kan göra något politiskt, eventuellt på högsta ledningsnivå, som den gjorde förra året, och därmed bidra kraftigt till att isolera ThyssenKrupp.
It should therefore cut its greenhouse gases either by investing in new technology or by purchasing emissions rights.
SwedishVårt förslag kräver helt enkelt att medlemsstaterna kontrollerar att företagen har en person anställd på ledningsnivå som uppfyller kravet på yrkesmässig kompetens.
Our proposal simply requires Member States to check that undertakings are employing a person at managerial level who fulfils the professional competence criterion.
SwedishUnderhållsverksamheten har lyfts till ledningsnivå så att företagens långsiktiga konkurrenskraft säkras och därmed ses underhåll inte längre som något nödvändigt ont.
Maintenance activities have been to the management level so that the long term competitiveness secured claim and thus maintenance is no longer as a necessary evil.
SwedishUnderhållsverksamheten har lyfts till ledningsnivå så att företagens långsiktiga konkurrenskraft säkras och därmed ses underhåll inte längre som något nödvändigt ont.
Maintenance activities are lifted to management level so that the companies' long term competitiveness is secured and maintenance is no longer seen as a necessary evil.
SwedishEuropas medborgare bekräftar gång på gång sina krav om ett Europa som ligger mycket närmare dem och det borde inte utesluta den ledningsnivå som finns närmast folket.
The citizens of Europe are always reaffirming their demands for a Europe that is much closer to them and this should not exclude the level of governance closest to the people.
SwedishMen kommissionen kanske kan göra något politiskt, eventuellt på högsta ledningsnivå, som den gjorde förra året, och därmed bidra kraftigt till att isolera ThyssenKrupp.
However, the Commission can perhaps do something politically, possibly at the most senior level, as it did last year, thereby making a significant contribution to the isolation of ThyssenKrupp.