"landsomfattande" - Engelsk översättning

SV

"landsomfattande" på engelska

SV

landsomfattande {adjektiv}

volume_up
landsomfattande (även: landstäckande)
Riskerna är stora och det är vårt ansvar att se till att Sudan inte uppslukas av ett mardrömsscenario med landsomfattande instabilitet.
The stakes are very high, and it is our responsibility not to let Sudan be engulfed in a nightmare scenario of country-wide instability.
Arrangör var en landsomfattande privat och sekulär skola med sammanlagt 150 000 elever.
The organiser was a national private, secular school with a total of 150,000 students.
Det är för oss av avgörande betydelse att man upprättar demokratiska strukturer och bildar landsomfattande partier.
We consider it essential that democratic structures and national political parties should develop.
Någon landsomfattande information om utbildning i hela Belgien finns inte, utom för Europaskolorna.
National information on education for the whole of Belgium doesn’t exist, except for the European schools.
landsomfattande
Ni förstår, även om idén runt valet är perfekt, är det ett stort projekt att genomföra ett landsomfattande val, och stora projekt är röriga.
You see, even if the idea of the election is perfect, running a countrywide election is a big project, and big projects are messy.
Riskerna är stora och det är vårt ansvar att se till att Sudan inte uppslukas av ett mardrömsscenario med landsomfattande instabilitet.
The stakes are very high, and it is our responsibility not to let Sudan be engulfed in a nightmare scenario of country-wide instability.
Det innebär emellertid inte att det kommer att bli en lätt match, för detta paket kommer hur som helst att orsaka en betydande ökning av landsomfattande systemkostnader.
This does not mean it will be a walk in the park, however, because this package will nonetheless cause a considerable increase in countrywide system costs.

Användningsexempel för "landsomfattande" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishSamtliga medlemsstater måste omgående införa landsomfattande bröstcancerscreening.
All Member States must introduce - urgently - nationwide breast screening.
SwedishKorea byggde världens första landsomfattande informationsnätverk för höga hastigheter.
Korea built the first nationwide high-speed information network in the world.
SwedishArrangör var en landsomfattande privat och sekulär skola med sammanlagt 150 000 elever.
The organiser was a national private, secular school with a total of 150,000 students.
SwedishNågon landsomfattande information om utbildning i hela Belgien finns inte, utom för Europaskolorna.
National information on education for the whole of Belgium doesn’t exist, except for the European schools.
SwedishGenom landsomfattande demonstrationer har det egyptiska folket uttryckt sin vilja att få till stånd en förändring.
Through nationwide demonstrations, the Egyptian people are expressing their wish to see change.
SwedishBara åtta av 15 medlemsstater i Europeiska unionen har landsomfattande screeningprogram avseende bröstcancer.
Only eight out of fifteen Member States in the E.U. have nation-wide breast cancer screening programmes.
SwedishDet är för oss av avgörande betydelse att man upprättar demokratiska strukturer och bildar landsomfattande partier.
We consider it essential that democratic structures and national political parties should develop.
SwedishBara åtta av 15 medlemsstater i Europeiska unionen har landsomfattande screeningprogram avseende bröstcancer.
Only eight out of fifteen Member States in the E. U. have nation-wide breast cancer screening programmes.
SwedishVidare företräder Europeiska järnvägsgemenskapen endast de järnvägsföretag som har landsomfattande monopol i medlemsstaterna.
Moreover, the CER only represents the railway companies that have national monopolies in the Member States.
SwedishVidare företräder Europeiska järnvägsgemenskapen endast de järnvägsföretag som har landsomfattande monopol i medlemsstaterna.
I voted against the resolution on working conditions of mobile workers assigned to interoperable cross-border services.
SwedishNi förstår, även om idén runt valet är perfekt, är det ett stort projekt att genomföra ett landsomfattande val, och stora projekt är röriga.
You see, even if the idea of the election is perfect, running a countrywide election is a big project, and big projects are messy.
SwedishRiskerna är stora och det är vårt ansvar att se till att Sudan inte uppslukas av ett mardrömsscenario med landsomfattande instabilitet.
The stakes are very high, and it is our responsibility not to let Sudan be engulfed in a nightmare scenario of country-wide instability.
SwedishSamtalstillägg är bäst om du exempelvis har ett landsomfattande servicecenter eller om företaget inte är kopplat till en specifik plats.
Call extensions are best for you if you have a national service center, or if your business isn't tied to a specific physical location.
SwedishFör det första den effektiva användningen av frekvensband - detta är också viktigt för den landsomfattande utvecklingen av tillhandahållande av bredbandsnät.
Firstly, the effective use of frequency bands - this is also important for the nationwide development of broadband supply.
SwedishDet innebär emellertid inte att det kommer att bli en lätt match, för detta paket kommer hur som helst att orsaka en betydande ökning av landsomfattande systemkostnader.
This does not mean it will be a walk in the park, however, because this package will nonetheless cause a considerable increase in countrywide system costs.
SwedishHan kom till makten i Bulgarien 1919 efter två landsomfattande katastrofer och ägnade sin kraft åt nationens sak, moderniseringen och förnyelsen av demokratin i landet.
He came to power in Bulgaria in 1919, after two national disasters, dedicating his efforts to the national cause, to the modernisation and democratic renewal of the country.

Synonymer (svenska) till "landsomfattande":

landsomfattande
Swedish