"lagstiftnings-" - Engelsk översättning

SV

"lagstiftnings-" på engelska

EN
SV

lagstiftnings- {adjektiv}

volume_up
lagstiftnings- (även: lagstiftande, befogat)
Europaparlamentet måste få fullständiga lagstiftnings- och budgetbefogenheter.
The European Parliament must be granted full legislative and budgetary powers.
(GA) Jag stöder kommissionens förslag till lagstiftnings- och arbetsprogram.
(GA) I approve of the Commission's projected legislative and work programme.
Kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram för 2007 (omröstning)
Legislative and work programme of the Commission for 2007 (vote)

Användningsexempel för "lagstiftnings-" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEuropaparlamentet måste få fullständiga lagstiftnings- och budgetbefogenheter.
The European Parliament must be granted full legislative and budgetary powers.
SwedishLåt mig nu fokusera på kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram för 2008.
Let me now focus on the Commission Legislative and Work Programme for 2008.
SwedishNästa punkt är debatten om kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram 2008.
The next item is the debate on the Commission Legislative and Work Programme for 2008.
Swedish(GA) Jag stöder kommissionens förslag till lagstiftnings- och arbetsprogram.
(GA) I approve of the Commission's projected legislative and work programme.
SwedishSomliga har ifrågasatt denna lagstiftnings giltighet och det står det dem fritt att göra.
Some have questioned the validity of this legislation and they are free to do so.
SwedishDet kommer inte bara att gälla kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram för 2005.
This will not solely concern the Commission’s legislative and work programme for 2005.
SwedishDen lägger fram lagstiftnings- och budgetförslag inför er; det gör inte jag.
It submits legislative and budgetary proposals to you, I do not do so.
SwedishNästa punkt är debatten om kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram för 2007.
The next item is the debate on the legislative and work programme of the Commission for 2007.
SwedishTänker rådet verka för lagstiftnings- eller tillsynsinitiativ på detta område?
Does the Council intend to put forward any regulatory or supervisory measure in this connection?
SwedishTänker kommissionen verka för lagstiftnings- eller tillsynsinitiativ på detta område?
Does the Commission intend to put forward any regulatory or supervisory measure in this connection?
SwedishKommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram för 2007 (omröstning)
Legislative and work programme of the Commission for 2007 (vote)
SwedishKommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram 2008 (debatt)
Commission legislative programme and work programme for 2008 (debate)
SwedishKommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram 2007 (debatt)
Legislative and work programme of the Commission for 2007 (debate)
SwedishBetänkandet stöder en ytterligare förenkling av både lagstiftnings- och icke-lagstiftningsregler.
The report supports a further simplification of both legislative and non-legislative regulations.
SwedishDe sociala aspekterna prioriteras inte tillräckligt högt i lagstiftnings- och arbetsprogrammet.
Once again, social aspects are not given a high enough priority in the legislative and work programme.
SwedishKommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram för 2010 (debatt)
Commission Legislative and Work Programme for 2010 (debate)
SwedishJag gratulerar José Manuel Barroso till kommissionens ambitiösa lagstiftnings- och arbetsprogram för 2010.
I congratulate Mr Barroso on the ambitious Commission legislative and work programme for 2010.
SwedishVi vill också vara med och avgöra jämvikten mellan lagstiftnings- och icke-lagstiftningsåtgärder.
We also wish to be closely associated with the balance given to legislative and non-legislative actions.
SwedishKommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram för 2007 (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
Legislative and work programme of the Commission for 2007 (motions for resolutions tabled): see Minutes
Swedish– Nästa punkt på föredragningslistan är kommissionens uttalande om lagstiftnings- och arbetsprogrammet för år 2006.
The next item is the Commission Statement on the Legislative and Work Programme for 2006.

Synonymer (svenska) till "lagstiftning":

lagstiftning
Swedish