"laddning" - Engelsk översättning

SV

"laddning" på engelska

SV

laddning {utrum}

volume_up
1. allmänt
laddning (även: utlastning)
För det tredje, infrastrukturen för laddning.
Thirdly, the charging infrastructure.
Ni har över huvud taget inte nämnt smarta mätare i bilar, och ändå har ni faktiskt talat om smart laddning.
You have not mentioned smart meters in cars at all and yet you have talked about smart charging.
laddning (även: lass)
volume_up
load {substantiv}
Här är:name en parameter som måste fyllas vid laddning.
:name is a parameter that must be filled out when loading.
Även vid laddning av externa dokument (t.ex. HTML-dokument) kan ersättningen av teckensnitt vara till hjälp.
Font replacement can be helpful even when loading foreign documents (e.g.
... när laddningen av grafikobjektet avbröts av användaren (t.ex. vid en nedladdning).
... if the loading of the graphics has been terminated by the user (e.g. when downloading).
laddning (även: lastning, utlastning)
Här är:name en parameter som måste fyllas vid laddning.
:name is a parameter that must be filled out when loading.
Även vid laddning av externa dokument (t.ex. HTML-dokument) kan ersättningen av teckensnitt vara till hjälp.
Font replacement can be helpful even when loading foreign documents (e.g.
... när laddningen av grafikobjektet avbröts av användaren (t.ex. vid en nedladdning).
... if the loading of the graphics has been terminated by the user (e.g. when downloading).
2. elektronik
laddning
Bepansringarna från andra världskriget genomborrades av projektiler med RSV-laddning, med kemisk energi.
The armour-plating used in the Second World War was pierced by shells with a hollow charge, powered by chemical energy.
För det tredje, infrastrukturen för laddning.
Thirdly, the charging infrastructure.
Ni har över huvud taget inte nämnt smarta mätare i bilar, och ändå har ni faktiskt talat om smart laddning.
You have not mentioned smart meters in cars at all and yet you have talked about smart charging.
3. teknik
laddning
volume_up
shot {substantiv}

Användningsexempel för "laddning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishRamprogrammet har också en betydelsefull symbolisk laddning och ett symbolvärde som referenspunkt.
It also has a significant symbolic dimension and value as a reference point.
SwedishÄven vid laddning av externa dokument (t.ex. HTML-dokument) kan ersättningen av teckensnitt vara till hjälp.
Font replacement can be helpful even when loading foreign documents (e.g.
SwedishNi har över huvud taget inte nämnt smarta mätare i bilar, och ändå har ni faktiskt talat om smart laddning.
You have not mentioned smart meters in cars at all and yet you have talked about smart charging.
SwedishHär är:name en parameter som måste fyllas vid laddning.
:name is a parameter that must be filled out when loading.
SwedishBepansringarna från andra världskriget genomborrades av projektiler med RSV-laddning, med kemisk energi.
The armour-plating used in the Second World War was pierced by shells with a hollow charge, powered by chemical energy.
SwedishDet ena landet ger det hela en annan laddning än det andra. Nåväl, det är nu helt enkelt så och det gäller så många olika saker.
Some countries take a completely different view from others, but then this is true of so many things.
SwedishMen tvivla inte på den laddning som man tar itu med. Det är ändå det viktigaste jag kan säga er för ögonblicket.
But the main thing I can tell you at the moment is that you should have no doubts about the importance we attach to it.
SwedishFör det tredje, infrastrukturen för laddning.
SwedishJag vill vända mig till dem som har låtit en laddning i form av bedrägeri och demagogi detonera i parlamentet.
(PL) Mr President, I would like to address those who have detonated their charges of deception and demagogy in this House.
SwedishDen kommande utvidgningen av unionen ger denna debatt om den ekonomiska och sociala sammanhållningen en särskild laddning.
Mr President, the forthcoming enlargement of the Union gives this debate on economic and social cohesion a special dynamic.
SwedishSka lägga den här på laddning.
SwedishDen som på en flygplats själv har införskaffat sin högsta tillåtna mängd sprit eller cigaretter får på flygplanet utan svårighet återigen en ny laddning.
Individuals who have bought their quantity of duty-free alcohol or cigarettes in the airport have no difficulty in obtaining another lot on board the aeroplane.
SwedishPå många sätt är ett svart hål ett oerhört simpelt objekt, eftersom det endast finns tre attribut som man kan beskriva det med: dess massa, dess spin, och dess laddning.
Well, in many ways a black hole is an incredibly simple object, because there are only three characteristics that you can describe: the mass, the spin, and the charge.
SwedishSlovenien är för närvarande mycket aktivt i arbetet med en stabilisering av Central- och Sydeuropa och sedan Milosevic försvann har frågan förlorat något av sin dramatiska laddning.
Slovenia is currently working strenuously for stability in the central and southern region, and, following the disappearance of Milosevic, the issue has become a little less dramatic.