"lösa in" - Engelsk översättning

SV

"lösa in" på engelska

SV lösa in
volume_up
{verb}

Vissa banker tar ut väldigt höga avgifter för att lösa in en check från ett annat EU-land.
There are sometimes very high transaction fees for cashing a cheque from another EU country.
Löneutbetalningarna till dessa utländska arbetstagare har ofta försenats och det har förekommit problem med att lösa in de checkar som företaget utfärdat.
The payment of wages to these foreign workers has frequently been delayed, and there have been problems with cashing cheques issued by the company.
volume_up
to honor {vb} [USA]
volume_up
to honour {vb} [GBR]
Att lova att lösa in en kredit är inte detsamma som att lösa in det som utlovats, vilket kommer att ske först i framtiden.
Merely promising to honour a loan is not honouring the promise, which is something that has to take place in the future.
lösa in (även: vila, avgå, ta avsked, dra sig undan)

Liknande översättningar för "lösa in" på engelska

lösa verb
in- adjektiv
in adverb
in preposition
English

Användningsexempel för "lösa in" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishAtt själv lösa in fastigheterna är på sin plats när man i och med det kan spara medel.
Buying property is quite acceptable when money can be saved as a result.
SwedishNär du har skapat ett AdWords-konto är du redo att lösa in kampanjkoden.
Once you've set up your AdWords account, you're ready to redeem your promotional code.
SwedishVissa banker tar ut väldigt höga avgifter för att lösa in en check från ett annat EU-land.
There are sometimes very high transaction fees for cashing a cheque from another EU country.
SwedishOm man tillåter avdrag för rimliga kostnader, strider det mot skyldigheten att lösa in till parikursen.
The recognition of allowing the deduction of reasonable costs conflicts with an obligation to redeem at par value.
SwedishVi ber dig att inte lösa in eventuella checkar som du får i framtiden, eftersom banken kan ta ut en avgift när du löser in en annullerad check.
We ask that you refrain from depositing any checks you may receive in the future, as your bank may charge fees for depositing a stopped check.
SwedishLöneutbetalningarna till dessa utländska arbetstagare har ofta försenats och det har förekommit problem med att lösa in de checkar som företaget utfärdat.
The payment of wages to these foreign workers has frequently been delayed, and there have been problems with cashing cheques issued by the company.
SwedishVidare vill jag säga att parlamentets utskott för rättsliga frågor med stor enighet ställde sig bakom förslaget att konsumenterna skall ha möjlighet att lösa in elektroniska pengar.
The Committee on Legal Affairs was broadly united in supporting the proposal that consumers should be entitled to redeem electronic money.