SV

löjlig {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
Detta betänkande hör till avdelningen löjligt, klåfingrigt samt detaljreglering.
This report is absurd, officious and unduly detailed.
Det är naturligtvis löjligt att nu rösta om en bilaga som vi har tagit bort ur lagstiftningsresolutionen.
It is therefore completely absurd to start voting on an annex which we have removed from the legislative resolution.
Detta, käre Rothley, är löjligt, eftersom det innebär att man låter vår roll bestämmas av val som fattats i andra länder.
That, Mr Rothley, is absurd because it means that we are subordinate to decisions already made in other countries.
löjlig (även: knäpp)
löjlig (även: tokig, fånig, knasig)
Detta blir de löjliga konsekvenserna av de korkade slutledningar som punkt 4 i dokumentet leder till.
These are the ludicrous conclusions resulting from the foolish syllogism to be found in Section 4 of the document.
Det har blivit löjligt: de europeiska folken ber oss utföra vårt arbete men vi kan bara göra pajaserier!
We are becoming a laughing-stock: the peoples of Europe expect us to do our work, and all we can produce is foolish nonsense!
Så, jag vill försöka övertyga er på ungefär 15 minuter att det är en befängd och löjlig sak att göra.
So I want to try and convince you in about 15 minutes that that's a ridiculous and ludicrous thing to do.
Det är en löjlig situation att inleda omröstning kl. 12.40 om omröstningar på 48 sidor.
Mr President, it is a ludicrous state of affairs to commence voting at 12.40 on 48 pages of votes.
Så länge sådana påståenden kan göras kommer vi i detta parlament uppenbarligen att se ganska löjliga ut.
While such claims can be made, obviously we in this Parliament will look rather ludicrous.
löjlig (även: konstig, knäpp, tokig, knasig)
löjlig (även: dum, fånig)
2. nedsättande
Jag anser att den här debatten är ganska löjlig, nästan skrattretande.
. - Madam President, I find this debate rather risible, almost laughable.
Kommer vi inte inom kort att befinna oss i en löjlig, nästan skrattretande position om vi skapar denna lagstiftning?
By creating this legislation, will we not soon find ourselves in a ridiculous position, bordering on the laughable?
Herr ordförande, om det inte vore så sorgligt, så vore det löjligt.
Mr President, if it were not so sad, it would be laughable.
3. "tokig, orimlig"
Vi kan inte tillåta att något sådant sprids, ens som en löjlig eventualitet.
We must not allow something like this to be raised, even as a ridiculous eventuality.
Alla dessa områden måste övervägas, men den åtgärd ni föreslår är helt enkelt löjlig.
All of these areas must be considered, but the action you propose is quite ridiculous.
Detta är att ta det förebyggande polisarbetet till en löjlig nivå.
This is taking predictive policing to a ridiculous level.

Användningsexempel för "löjlig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi kan inte tillåta att något sådant sprids, ens som en löjlig eventualitet.
We must not allow something like this to be raised, even as a ridiculous eventuality.
SwedishAlla dessa områden måste övervägas, men den åtgärd ni föreslår är helt enkelt löjlig.
All of these areas must be considered, but the action you propose is quite ridiculous.
SwedishEuropas handelspolitiska andel i Mexiko har minskat till en nästan löjlig nivå.
The share of Europe's trade with Mexico has fallen back to simply ridiculously low levels.
SwedishEuropas handelspolitiska andel i Mexiko har minskat till en nästan löjlig nivå.
The share of Europe' s trade with Mexico has fallen back to simply ridiculously low levels.
SwedishHan gör sig löjlig över, eller hotar, dem som stödjer dem i deras kamp.
He ridicules or threatens the people who support them in their struggle.
SwedishDärför är förhoppningen att demokratisera IMF, som kontrolleras av USA, bara löjlig.
The desire to democratise the IMF, which is controlled by the United States, is also ridiculous.
SwedishJag anser att den här debatten är ganska löjlig, nästan skrattretande.
on behalf of the ECR Group. - Madam President, I find this debate rather risible, almost laughable.
SwedishHör på nu, sluta upp med det där, det är i vilket fall som helst en löjlig fråga.
Please, that is enough; this is really a trivial issue.
SwedishVi kan inte tillåta att något sådant sprids, ens som en löjlig eventualitet.
I have heard calls in this Chamber to take account of the foreign debt of the countries affected by the tsunami.
SwedishDetta är att ta det förebyggande polisarbetet till en löjlig nivå.
This is taking predictive policing to a ridiculous level.
SwedishPå det sättet gör Europeiska unionen sig löjlig och rådet uppfyller inte sitt ansvar.
In so doing, the European Union makes itself look ridiculous and the Council is not meeting its responsibilities.
SwedishDetta är en löjlig hållning för parlamentet, och vi kan under inga omständigheter stödja den.
This is a ridiculous position for Parliament to take, and one that we cannot support under any circumstances.
SwedishDet är en löjlig situation att inleda omröstning kl. 12.40 om omröstningar på 48 sidor.
Mr President, it is a ludicrous state of affairs to commence voting at 12.40 on 48 pages of votes.
SwedishJag finner verkligen den nuvarande debatten om taxfrees framtid löjlig, minst sagt.
Mr President, I certainly find the present debate on the future of duty-free ridiculous to say the least.
SwedishDet är dags att sluta slösa pengar på löjlig propaganda.
It is time to stop wasting money on ridiculous propaganda.
SwedishSå, jag vill försöka övertyga er på ungefär 15 minuter att det är en befängd och löjlig sak att göra.
So I want to try and convince you in about 15 minutes that that's a ridiculous and ludicrous thing to do.
SwedishFru Koch-Mehrin, ni låter löjlig när ni nämner det.
Mrs Koch-Mehrin, you sound ridiculous when you mention that.
SwedishHär slås fullständiga rekord i löjlig detaljreglering.
This sets a new record for absurdly detailed regulation.
SwedishFrågan om att begränsa utvidgningen är löjlig.
The question of limiting enlargement is ridiculous.
SwedishKommer vi inte inom kort att befinna oss i en löjlig, nästan skrattretande position om vi skapar denna lagstiftning?
By creating this legislation, will we not soon find ourselves in a ridiculous position, bordering on the laughable?