SV

låtsas {verb}

volume_up
På samma sätt är det oärligt att låtsas att Rysslands har agerat oklanderligt.
Equally, it is dishonest to pretend that Russia's conduct is beyond reproach.
Låt oss inte låtsas som om man har detta i åtanke genom de föreliggande förslagen.
Let us not pretend that the present proposals have this in mind.
Vi kan inte låtsas att sympati utan politiska beslut kommer att vara tillräckligt.
We cannot pretend that sympathy, without any political decisions, will be enough.
Vara någonting jag kan vara stolt över, utan att låtsas vara människa.
Be something I can be proud of without having to be a fake human being.
Låt oss inte låtsas som om man har detta i åtanke genom de föreliggande förslagen.
Let us not pretend that the present proposals have this in mind.
Låt oss inte låtsas att all den här statistiken säger oss något.
Let us not pretend that these statistics tell us something.
Men vi får inte låtsas som om fallet inte ingår i ett större politiskt sammanhang.
However, let us not pretend that the case does not also have a broader political context.

Användningsexempel för "låtsas" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi kan inte låtsas att sympati utan politiska beslut kommer att vara tillräckligt.
We cannot pretend that sympathy, without any political decisions, will be enough.
SwedishPå samma sätt är det oärligt att låtsas att Rysslands har agerat oklanderligt.
Equally, it is dishonest to pretend that Russia's conduct is beyond reproach.
SwedishNi vill helt enkelt inte ha det, så försök inte låtsas att ni har samma slutliga mål.
You simply do not want it, so do not pretend you have the same ultimate objective.
SwedishAkt Två, där han låtsas att han inte bryr sig om henne... men han håller stenkoll.
Act Two, in which he pretends he doesn't care about her... but he goes right for her.
SwedishVarje gång låtsas dock parlamentet se framsteg och beviljar ansvarsfrihet.
Every time, however, Parliament pretends to see progress, and grants discharge.
SwedishOm vi menar allvar med det här kan vi inte låtsas att detta inte har hänt.
If we want to be serious about this, we cannot pretend that this has not happened.
Swedish(Talaren låtsas lägga munkavle på sig själv och visar att hon inte kan tala.)
(The speaker pretends to gag herself for a few seconds, to show that she cannot speak)
SwedishMen så är inte fallet med kommissionär Fischler, som fortsätter att låtsas inte se.
But this is not the case with Commissioner Fischler, who continues to turn a blind eye.
SwedishMen vi får inte låtsas som om fallet inte ingår i ett större politiskt sammanhang.
However, let us not pretend that the case does not also have a broader political context.
SwedishJag tror inte att det handlar om att bortse från den eller låtsas som om den inte fanns.
It is not that we are unaware of this division or act as if it did not exist.
SwedishVi i EU kan emellertid inte låtsas som om vi har att göra med ett normalt land.
However, we in the European Union cannot pretend that we are dealing with a normal country.
SwedishVi låtsas som om det inte äger rum, men vi vet alla att det äger rum.
We are all acting as if this is not really happening, but we all know that it is.
SwedishFör alla andra låtsas vi som om vi haft sex sedan vi var två år gamla.
For everybody else, we go around like we've been having sex since we were two.
SwedishVi kan inte låtsas som om ingenting har hänt: vi måste lösa denna fråga.
Business-as-usual cannot go on indefinitely: we must bring this issue to a solution.
SwedishVi kan inte låtsas som om ingenting har hänt: vi måste lösa denna fråga.
Whilst being in favour of progress, in this area as in others, we abstained.
SwedishLåt mig därför säga det igen: sluta låtsas som att ni kan uppfostra resten av världen.
Therefore, let me say it again: stop pretending that you can give lessons to the world.
SwedishMan kan inte låtsas som om vi inte har denna skyldighet att också informera.
That is also why we are asking ourselves what the explanations are for these ‘ no’ votes.
SwedishDetta är ett problem för dessa företag i kristider, och vi kan inte låtsas som något annat.
This is a problem for firms during a crisis, and we cannot pretend otherwise.
SwedishRådet får inte begrava huvudet i sanden och låtsas att problemet inte finns.
The Council must not bury its head in the sand and pretend that the problem does not exist.
SwedishMan kan inte låtsas som om vi inte har denna skyldighet att också informera.
We cannot pretend that we do not have this obligation also to inform.

Synonymer (svenska) till "låtsas":

låtsas
låtsa