"läst" - Engelsk översättning

SV

"läst" på engelska

EN
EN
volume_up
läste {perf. part.}
EN
SV

läst {adjektiv}

volume_up
läst
Ingen garanti ges att mottagaren har läst och förstått meddelandet.
There is no guarantee that the content has been read or understood.
Jag har läst åtskilliga tidigare betänkanden med intressanta förslag.
I have read several previous reports containing interesting suggestions.
Kommissionsledamot Verheugen, jag har flera gånger läst igenom er intervju.
Commissioner Verheugen, I have read your interview several times.

Användningsexempel för "läst" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag har läst rapporten och jag har talat med många om rapporten på båda sidor.
I have read the report and I have spoken to many about the report on both sides.
SwedishAlla som har läst texterna och placerat dem i sitt sammanhang kan bekräfta detta.
Anyone who has read the texts and placed them in context can testify to that.
SwedishMen majoriteten av Litauens medborgare har varken sett, läst eller diskuterat den.
However, the majority of Lithuania's citizens have not seen, read or discussed it.
SwedishJag har läst dem tre gånger och jag måste erkänna att jag inte förstått allt.
I read them three times and I promise you that I did not fully understand them.
SwedishSedan jag läst hans betänkande tycker jag att jag förstår det mycket bättre.
I certainly feel, having read his report, that I understand it very much better.
SwedishJag har läst betänkandet och lyssnat noggrant till Javier Solana.
   – Mr President, I have read the report and listened to Mr Solana carefully.
SwedishNär jag nu har läst upp texten för er vill jag gå vidare till mina egna redogörelser.
Now that I have read out that text, I would like to move on to my own comments.
SwedishJag har läst ett antal av Kinnocks dokument, och de har vi fullt förtroende för.
I have read a few documents written by Mr Kinnock and we have every confidence in them.
SwedishEfter att ha läst inlägget står det inte klart vad avsikten med hans kommentar var.
From reading the contribution it is not clear that was the intention of his remarks.
SwedishMed ert tillstånd kommer jag därför att avvika efter att jag läst mitt tal.
With your permission therefore, I will leave after I have read out my speech.
SwedishHar ni gjort det, herr Prodi, och har ni också läst årets arbetsprogram?
Have you done so, Mr Prodi; have you even read your work programme for the year?
SwedishVi har talat med dem och läst tidningarna, men det finns inget nytt där.
We have spoken to them and have read the papers but there is nothing new there.
SwedishJag har inget minne av att ha läst den frågan i texten till kollegans muntliga fråga.
I do not recall having read that question in the text of Mr Marinos's oral question.
SwedishJag hade av misstag läst PPE-DE i stället för PSE, vilket naturligtvis inte är godtagbart.
I had mistakenly read PPE-DE instead of PSE, which is not acceptable, of course.
SwedishVi stämmer in i det konstaterandet: efter att ha läst det är allt sagt.
We approve of this assessment: in reading it, all the facts are clearly stated.
SwedishDet finns ett system som fastslagits i arbetsordningen, som jag just har läst upp för er.
There is a system, laid down by the Rules themselves, which I have just read out.
SwedishJag är missnöjd med mycket som jag har läst om förhören, både på vänster och höger sida.
We have more than enough challenges ahead of us for us to be playing little games.
SwedishVi har läst och hört många förslag, varav några kan stödjas omedelbart.
We have read and heard many proposals, some of which can be endorsed immediately.
SwedishMin reaktion efter att ha läst betänkandet var positiv, varför jag röstade för det.
My reaction upon reading the report was positive, which is why I voted in favour of it.
SwedishJag har läst förslaget till resolution om rättsstatsprincipen i Ryssland.
I have read through the motion for a resolution on the rule of law in Russia.

Synonymer (svenska) till "läsa":

läsa
Swedish