"läroplan" - Engelsk översättning

SV

"läroplan" på engelska

SV läroplan
volume_up
{utrum}

läroplan (även: läroplanen)
volume_up
curriculum {substantiv}
Jag stöder fullt ut uppmaningen att upprätta en plan för att göra mänskliga rättigheter till en integrerad del i skolans läroplan.
I fully support the call for a plan to make human rights an integral part of the school curriculum.
Därför önskar jag att man på ett sakligt sätt skall ompröva idrottens ställning i skolornas läroplaner.
For this reason I hope that the status of sport in the school curriculum will be seriously reconsidered.
Det kommer inte att bli lätt att spegla denna dimension i skolornas läroplaner.
It will be no easy task to reflect this dimension in school curricula.
läroplan
volume_up
curricula {substantiv}
Det kommer inte att bli lätt att spegla denna dimension i skolornas läroplaner.
It will be no easy task to reflect this dimension in school curricula.
Jag menar, världens universitet håller på att öppna sina läroplaner.
I mean, the world's universities are opening up their curricula.
I betänkandet uppmanas ministerrådet att ge ny drivkraft till införlivandet och stärkandet av den europeiska dimensionen i läroplanerna.
It calls upon the Council of Ministers to give a fresh impetus to the inclusion and enhancement of the European dimension in school curricula.
läroplan (även: plan, kurs, program)
volume_up
program {substantiv} [USA]
Det fanns inget program eller läroplan, ingen manual att följa, inga normer inom utbildning för begåvade på sätt och vis.
There was no program directive, no manual to follow, no standards in gifted education in that way.
läroplan (även: plan, kurs, program)
volume_up
programme {substantiv} [GBR] (a kind of unit trust)
Hur skolornas läroplan skall se ut är en fråga för medlemsländernas respektive parlament.
The content of schools ’ teaching programmes is an issue for the Member States’ respective parliaments.
Hur skolornas läroplan skall se ut är en fråga för medlemsländernas respektive parlament.
The content of schools’ teaching programmes is an issue for the Member States’ respective parliaments.
Jag anser att det skulle vara mycket bättre om man lärde sig lite på ett tidigt stadium inom ramen för skolans läroplan, så att man hade en viss grundläggande kunskap.
I think that from an early stage it would be far better if people had a little bit taught to them in the school curriculum programme so that they would know some basic information.

Användningsexempel för "läroplan" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishHur skolornas läroplan skall se ut är en fråga för medlemsländernas respektive parlament.
The content of schools’ teaching programmes is an issue for the Member States’ respective parliaments.
SwedishHur skolornas läroplan skall se ut är en fråga för medlemsländernas respektive parlament.
The content of schools ’ teaching programmes is an issue for the Member States’ respective parliaments.
SwedishNär det gäller skolorna med enskild läroplan var jag tveksam.
As far as second-chance schools are concerned, I had my doubts.
SwedishOch det är hög tid för vår läroplan i matematik att förändras från analog till digital.
Look, the world has changed from analog to digital.
SwedishJag skall i detta sammanhang nämna skolorna med enskild läroplan eller den europeiska volontärtjänsten.
In this respect I am thinking of the pilot projects on second-chance schools or the European Voluntary Service.
SwedishEn ny nationell läroplan har just utformats, och den bör träda i kraft mellan år 2000 och 2001.
Hemm Università waħda biss f’Malta, hi rikonoxxuta minn Universitajiet barranin ewlenin u l-lingwa tal-istruzzjoni hi l-Ingliż.