"länge" - Engelsk översättning

SV

"länge" på engelska

EN
EN
SV

länge {adverb}

volume_up
länge (även: hel)
Länge leve friheten, länge leve vårt fria och demokratiska land ...
Long live freedom, long live our free and democratic country...
Ukraina kommer att bli det, så länge landet gör det som krävs, och så länge vi gör det som krävs.
It will, as long as it does what is necessary, and as long as we do what is necessary.
Havet har länge betraktats som källan till ett outtömligt livsmedelsförråd.
The sea has long been regarded as the source of an inexhaustible food supply.
Ja, det har dröjt länge – alltför länge kanske – men nu har de nått fram.
Yes, these have been a long time coming – too long perhaps – but they are there now.
Vi kommer att länge, mycket länge vara tvungna att ägna oss åt avfallshanteringen.
Waste management is going to keep us busy for a very long time.
Frågan har redan hållit oss sysselsatta länge, för länge, tycker jag.
This matter has preoccupied us for a long time, too long in my opinion.

Användningsexempel för "länge" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi anser inte att skattebetalarnas pengar kontrolleras tillräckligt än så länge.
We do not believe that there is, as yet, sufficient control of tax-payers' money.
SwedishVi i miljöutskottet har arbetat med detta länge.
We in the Committee on the Environment have been working on this for a long time.
SwedishDen har länge balanserat mellan subsidiaritet och ett mervärde för gemenskapen.
For a long time it has vacillated between subsidiarity and Community added value.
SwedishDenna har skapat förbindelser mellan människor som kommer att vara mycket länge.
That has built people-to-people relationships that will last for a very long time.
SwedishEkonomi och konkurrens om marknad har alltför länge fått dominera EU-samarbetet.
The economy and competition have dominated cooperation in the EU for far too long.
SwedishDe åtgärder och förslag som presenteras borde ha kommit för länge, länge sedan.
The measures and proposals presented should have come about a very long time ago.
SwedishDetta ändrar dramatiskt de handelsregler som länge har gällt mellan EU och Korea.
This dramatically changes the long-standing trade rules between the EU and Korea.
SwedishÄn så länge har dock EU och dess medlemsstater inte fullgjort sina skyldigheter.
So far, however, the EU and its Member States have not met their obligations.
SwedishDetta har vi vetat länge.
Data protection is a source of constant misunderstanding; we have long known that.
SwedishOch det här var länge sedan. ~~~ Man kunde göra saker då man inte kan göra idag.
And this is a long time ago: you were allowed to do things then you can't do today.
SwedishRisken för att kärnvapen används av misstag kvarstår så länge kärnvapen finns kvar.
So long as nuclear weapons exist, there is a danger of them being used in error.
SwedishDet förefaller som om principen kan godtas så länge den inte tillämpas i praktiken.
It seems that the principle is fine so long as it is never turned into practice.
SwedishJag ser detta som en riskabel strategi så länge det inte finns någon ram för detta.
I see this as a risky strategy as long as there is no framework provided for it.
SwedishVi är nästan framme vid målet: en ledamotsstadga som har gäckat oss så länge.
Our particular concern is with expressing our desire for an Assistants’ Statute.
SwedishDetta är en politik och ett levnadsmönster som inte kan hålla särskilt länge till.
This is a policy and a pattern of life that cannot continue for very much longer.
SwedishDetta är två grundläggande krav som har stöd av flera sakkunniga sedan länge.
These are two fundamental demands which have long been supported by many experts.
SwedishDet framgår tydligt av det faktum att många länder har löst dem för länge sen.
This is clearly shown by the fact that many countries solved them a long time ago.
SwedishVägen till Europeiska unionen, anslutningen, dröjer för länge för ansökarländerna.
The road to the European Union, towards accession, is too long for the candidates.
SwedishSå såg man på kreativitet i väst väldigt länge. ~~~ Men renässansen ändrade allt.
And this is how people thought about creativity in the West for a really long time.
SwedishÅtminstone så länge som multietnicitet också respekteras av kosovoalbanerna.
At least, as long as multi-ethnicity is also respected by the Albanian Kosovars.

Synonymer (svenska) till "länga":

länga
Swedish