SV

lämnat {perfektparticip}

volume_up
lämnat (även: lämnad)
volume_up
left {perf. part.}
I över 175 samhällen har mäniskor lämnat bevis på det här mäktiga hjärnsystemet.
In over 175 societies, people have left their evidence of this powerful brain system.
Detta har lämnat avtryck i människors, och – vad viktigare är – ledningens, DNA.
This has left a residue in the DNA of the people and, more importantly, the leadership.
De många fallen av fågelinfluensa i Europeiska unionen har inte lämnat oss oberörda.
The many cases of avian influenza in the European Union have not left us unaffected.

Användningsexempel för "lämnat" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishRevisionsrätten har lämnat några synpunkter - fem punkter - men vi vet ändå inte.
The Court has issued some opinions - five paragraphs - to us, but we do not know.
SwedishDe förslag som socialistgruppen lämnat går i detta sammanhang i denna riktning.
On those lines, the proposals made by the Socialist Group head in that direction.
SwedishVi stöder Desama utom på två punkter som min grupp lämnat in ändringsförslag om.
We support Mr Desama, apart from two issues on which my group has tabled amendments.
SwedishVår grupp har lämnat in ett ändringsförslag till punkt 10 i resolutionsförslaget.
Our group has tabled an amendment to point 10 of the motion for a resolution.
SwedishJag kan därför inte ignorera det som Derek Roland Clark som nu har lämnat rummet sa.
I cannot therefore ignore the words of Mr Clark, who has meanwhile left the room.
SwedishSå snart hon har lämnat arbetsmarknaden, är det ännu svårare att komma tillbaka.
Once she has left the labour market, returning to it is yet more difficult.
SwedishI över 175 samhällen har mäniskor lämnat bevis på det här mäktiga hjärnsystemet.
In over 175 societies, people have left their evidence of this powerful brain system.
SwedishMen så fort dom hade lämnat rummet satte han på radion som stod på hans skrivbord.
But as they went out the room, he turned on the radio that was sitting on his desk.
SwedishJag tror att vi hade lämnat in namnen i tid, men det har blivit något missförstånd.
I thought we had submitted the names in time, but there was some misunderstanding.
SwedishDärför, herr Frattini, anser jag att vi har lämnat den tyska regeringen utan hjälp.
I therefore consider, Mr Frattini, that we left the German Government without help.
SwedishJag beklagar dock att PPE-DE-gruppen har lämnat in en alternativ resolution.
I regret, however, that the PPE-DE Group has tabled an alternative resolution.
SwedishFör det tredje har vissa medlemsstater lämnat in ofullständig information.
Thirdly, some of the information submitted by some Member States was incomplete.
SwedishDärför, herr Frattini, anser jag att vi har lämnat den tyska regeringen utan hjälp.
I therefore consider, Mr Frattini, that we left the German Government without help.
SwedishJag har en ordningsfråga med anledning av de upplysningar ni lämnat.
(DE) Mr President, I would like to raise a point of order for your information.
SwedishDet är en stor och fin personlighet inom vårt gemensamma äventyr som nu lämnat oss.
We have lost a great and fine figure in this venture we are all involved in.
SwedishDet finns något fall där man ännu inte, efter 22 år, har lämnat någon rapport.
In one particular case, not a single report has been submitted in 22 years.
SwedishDetta har lämnat avtryck i människors, och – vad viktigare är – ledningens, DNA.
This has left a residue in the DNA of the people and, more importantly, the leadership.
SwedishVi har därför lämnat in ett förslag till avvisande av rådets gemensamma ståndpunkt.
We have therefore tabled a motion to reject the Council' s common position.
SwedishJag har lämnat in ett ändringsförslag i syfte att få med denna aspekt i betänkandet.
I have tabled an amendment with a view to having this aspect included in the report.
SwedishDe många fallen av fågelinfluensa i Europeiska unionen har inte lämnat oss oberörda.
The many cases of avian influenza in the European Union have not left us unaffected.

Synonymer (svenska) till "lämna":

lämna