"lämnad" - Engelsk översättning

SV

"lämnad" på engelska

volume_up
lämnad {perf. part.}
EN
SV

lämnad {perfektparticip}

volume_up
lämnad (även: lämnat)
volume_up
left {perf. part.}
Denna kvinna med XXXX är lämnad ensammen i ett tält, och kommer att dö med sin enda dotter.
This lady with bone TB, left alone in a tent, is going to die with her only daughter.
Det vore nämligen synd att bli lämnad kvar.
Hate to have your number called and have it left behind.
Det går ju inte för sig att Aung San Sui Kyi känner sig helt lämnad i sticket, även av Europa.
Surely we cannot tolerate the fact that Mrs Aung San Sui Kyi feels completely left in the lurch, even by Europe.

Användningsexempel för "lämnad" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDenna kvinna med XXXX är lämnad ensammen i ett tält, och kommer att dö med sin enda dotter.
This lady with bone TB, left alone in a tent, is going to die with her only daughter.
SwedishPrecis på de punkter som är viktiga blir man lämnad i sticket av texten.
On just those points where it is important to be clear the text leaves you in the lurch.
SwedishHan klängde sig fast vid mig och ville inte bli lämnad ensam där.
He kept on holding on to me because he didn't want to be picked up.
SwedishDet går ju inte för sig att Aung San Sui Kyi känner sig helt lämnad i sticket, även av Europa.
Surely we cannot tolerate the fact that Mrs Aung San Sui Kyi feels completely left in the lurch, even by Europe.
SwedishNär du frågar folk om tillhörighet, berättar de om sina mest plågsamma erfarenheter av att bli lämnad utanför.
When you ask people about belonging, they'll tell you their most excruciating experiences of being excluded.
SwedishDet vore nämligen synd att bli lämnad kvar.
Hate to have your number called and have it left behind.
SwedishEn man från Venedig i Italien med mentala hälsoproblem blev jämt inlåst i sitt hem när hans mor gick ut, och lämnad ensam.
All too often the simplistic response to terrorism is equivalent to addressing only the symptoms, not the disease.
SwedishEn man från Venedig i Italien med mentala hälsoproblem blev jämt inlåst i sitt hem när hans mor gick ut, och lämnad ensam.
A man from Venice in Italy with mental health problems was habitually locked in his home when his mother went out, leaving him alone.
SwedishHela den tiden ligger frågan kvar på den politiska dagordningen och, vilket är mycket allvarligare, blir postsektorn i Europeiska unionen lämnad utan klarhet.
All this time the subject has remained on the political agenda and, what is much more serious, the postal sector in the European Union has clearly been denied clarity on the subject.
SwedishI dag kan vi se en kompromiss som lämnar garantier för att vi i glesbygden kommer att få vår post hämtad och lämnad fem dagar i veckan precis som alla andra.
We now have a compromise which gives guarantees that those of us who live in thinly populated areas will have our post collected and delivered five days a week just like everyone else.
SwedishOm Europa vill komma på efterkälken, lämnad att stå och stampa på samma fläck med arbetslöshet och stillastående och korporatism, i så fall ja, rösta emot detta betänkande i morgon.
And if Europe wants to be left behind, left behind to stagnation and to unemployment and to statism and to corporatism, than yes, vote against this report tomorrow.

Synonymer (svenska) till "lämnad":

lämnad
Swedish